Trung tâm Phục vụ hành chính công làm cả ngày thứ Bảy

Bắt đầu từ ngày 27-11, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm việc thêm ngày thứ Bảy hàng tuần.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Các thủ tục hành chính thực hiện, tiếp nhận, giải quyết gồm 126 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đất đai, trong đó thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chứ cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đăng ký giao dịch đảm bảo; lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh); lĩnh vực chính sách người có công; lĩnh vực công chứng...

Việc làm thêm  ngày thứ Bảy nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp được nhanh chóng, kịp thời.

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục