Tân Thịnh chủ động trong triển khai sản xuất vụ mùa

Cùng với các xã trên địa bàn huyện Chiêm Hoá, thời điểm này, bà con nông dân ở xã Tân Thịnh đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích lúa xuân, triển khai sản xuất vụ mùa 2022, đảm bảo sẵn sàng gieo cấy theo đúng khung thời vụ tốt nhất.

Tại cánh đồng thôn Nà Nghè, xã Tân Thịnh, gia đình ông Lèng Văn Khuyên đã chủ động ra đồng để theo dõi tình hình sinh trưởng của cây mạ, thực hiện các khâu làm đất, phát bờ sẵn sàng cho vụ mùa. Ông Khuyên chia sẻ, gia đình có hơn 2.000m2 đất lúa, vụ này gia đình đưa giống lúa MH20 vào gieo cấy trên toàn bộ diện tích. Do là giống cây ngắn ngày nên sẽ giúp gia đình đảm bảo cho sản xuất vụ đông tới.

Gia đình ông Lèng Văn Khuyên, thôn Nà Nghè, xã Tân Thịnh chủ động ra đồng theo dõi tình hình sinh trưởng của cây mạ vụ mùa 2022.

Thôn Nà Nghè, xã Tân Thịnh có 131 hộ gia đình. Vụ mùa năm 2022 này, toàn thôn gieo cấy 39,5ha lúa, trong đó, hơn 70% diện tích được bà con đưa giống lúa thuần ngắn ngày vào gieo cấy, hướng tới bảo đảm cho khung sản xuất vụ đông. Ông Nguyễn Gia Chung, trưởng thôn Nà Nghè cho biết, việc duy trì từ 10 đến 15 chiếc máy cày, máy bừa trong thôn đã giúp các hộ gia đình chủ động trong sản xuất. Đến nay, công tác làm đất đang được đẩy mạnh, toàn bộ diện tích mạ gieo đều sinh trưởng thuận lợi. Hệ thống tưới tiêu, thủy lợi đáp ứng cho thôn sản xuất quanh năm.

Ứng dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất giúp nông dân xã Tân Thịnh chủ động đảm bảo khung thời vụ.

Bà Hoàng Thị Thúy Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thịnh cho biết, vụ mùa năm 2022 xã gieo cấy 219 ha. Cấp uỷ chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo sản xuất xã đã chủ động chỉ đạo từng cán bộ phụ trách thôn bản cùng đội ngũ cán bộ khuyến nông và nhân dân bám sát đồng ruộng, nhanh chóng thu hoạch lúa xuân, đẩy nhanh khâu làm đất và khâu xuống giống. Tính đến thời điểm này  trên 80% diện tích lúa xuân đã được thu hoạch. Với hơn 100 máy gặt, máy tuốt lúa, mày cày, bừa trên toàn xã, giải đều trong các thôn thì việc triển khai sản xuất mùa vụ ở xã Tân Thịnh nhiều năm qua luôn được đảm bảo theo khung lịch tốt nhất.

Thắng lợi ở vụ xuân, tiếp tục thực hiện đúng theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, hướng dẫn của cán bộ khuyến nông ngay từ ngày đầu sản xuất vụ mùa, chắc chắn bà con nông dân xã Tân Thịnh sẽ đảm bảo thực hiện gieo cấy đúng khung thời vụ theo đúng lịch chỉ đạo của huyện.

Văn Linh – Huy Dương

Tin cùng chuyên mục