Hội nghị đánh giá kết quả Dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất nuôi trâu, bò thịt an toàn sinh học liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên xã

Ngày 01/6, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất nuôi trâu bò thịt an toàn sinh học liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên xã" trên địa bàn huyện Chiêm Hóa”. Đồng chí Ma Phúc Khứu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Khứu chủ trì hội nghị.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2018-2022, chủ trì là Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Tiến Quang, xã Vinh Quang. Dự án được triển khai tại 10 xã Hùng Mỹ, Phúc Thịnh, Vinh Quang, Ngọc Hội, Nhân Lý, Phú Bình, Tri Phú, Trung Hòa, Linh Phú, Yên Lập với 69 hộ gia đình tham gia. Trong 3 năm triển khai, dự án đã cung ứng 162 con trâu thịt, kết quả thực hiện, số lượng trâu, bò thịt tăng thêm bởi liên kết 443 con trâu bò thịt, đạt 273% kế hoạch.

Theo báo cáo hoạch toán kinh tế cho thấy lãi cho một chu kỳ nuôi từ 3 đến 3,5 tháng là 729.000 đồng, lãi bình quân đạt trên 4,5 triệu đồng/con/lứa. Dự án tạo ra chuỗi sản xuất khép kín từ đầu vào đến đầu ra của sản phẩm, rút ngắn chu kỳ chăn nuôi. Cùng với đó chất lượng thịt được cải thiện thông qua việc áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật về giống, thức ăn và quy trình vỗ béo trâu. Đặc biệt là thiết lập được việc sử dụng có hiệu quả các nguồn thức ăn tại hộ gia đình như: phụ phẩm trong nông nghiệp, trồng cỏ, nguồn thức ăn xanh sẵn có tại địa phương….để chăn nuôi đạt hiệu quả cao hơn, giảm chi phí thức ăn, tăng thu nhập cho người chăn nuôi, tạo nguồn phân hữu cơ để cải tạo đất và tăng năng suất cây trồng… đem lại hiệu quả kinh tế cao và thu nhập cho người dân.

Hoài Thu - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục