Ngân hàng CSXH Chiêm Hóa phát huy vai trò của các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn

Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chiêm Hóa luôn thực hiện tốt các chương trình tín dụng vốn ưu đãi của Chính phủ. Những đồng vốn đã đồng hành cùng các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trong xây dựng đời sống và phát triển kinh tế. Để có được kết quả đó, Ngân hàng Chính sách huyện phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền… trong đó ghi nhận vai trò quan trọng của các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn tại cơ sở.

Tổ TK&VV được thành lập nhằm tập hợp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, vừa mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn của Ngân hàng CSXH để sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống. Chính vì vậy, Tổ TK&VV là tổ chức trực tiếp đưa nguồn vốn ưu đãi đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đó không chỉ là đầu mối, kênh dẫn vốn xuống tận cơ sở, phục vụ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách tiện lợi nhất mà còn giúp các hộ vay vốn sử dụng hiệu quả, nâng cao ý thức tiết kiệm, đồng thời, giúp Ngân hàng tăng cường năng lực, hiệu quả tại cơ sở. Tổ TK&VV thôn Làng Ải thông qua ủy thác của Hội LHPN xã Xuân Quang có 33 thành viên, số dự nợ trên 1 tỷ 400 triệu đồng. Chị Hà Thị Gái là một trong những điển hình của tổ sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả. Từ nguồn vốn ban đầu 50 triệu đồng được vay, chị đầu tư xây dựng chuồng trại, mua 10 lợn giống về nuôi. Sau khi xuất bán, chị thu về hơn 70 triệu đồng. Từ số tiền này, chị tiếp tục đầu tư quay vòng, duy trì nuôi 3 lợn nái sinh sản, bổ sung đàn lợn thịt thương phẩm trên 20 con, mở rộng quy mô chăn nuôi thêm đàn gia cầm…đã góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống của gia đình. 

Chị Hà Thị Gái (thứ 2 từ phải sang) sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay thông qua Tổ TK&VV thôn Làng Ải, xã Xuân Quang

Hội Phụ nữ xã Xuân Quang có 05 Tổ TK&VV, gần 200 hộ hội viên với dư nợ trên 7 tỷ 500 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, nhiều hộ hội viên nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã có điều kiện đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng rừng hiệu quả góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo ở địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hàng tháng, các hộ vay vốn trong các tổ do Hội PHPN xã tín chấp trả nợ, lãi đầy đủ, đúng hạn; nhiều năm liền không có tổ viên nào để nợ quá hạn hay chậm nộp tiền lãi vay của ngân hàng. Chị Hoàng Thị Mai, Tổ trưởng Tổ TK&VV thôn Làng Ải, xã Xuân Quang cho biết, để Tổ hoạt động hiệu quả, tổ tích cực tuyên truyền về các chương trình vốn, đồng thời định hướng các hộ vay sử dụng vốn thực hiện mô hình sản xuất phù hợp. Trong quá trình sử dụng vốn, tổ thường xuyên kiểm tra để nắm bắt khó khăn, tâm tư, nguyện vọng của tổ viên để kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cán bộ ngân hàng. Bên cạnh đó, chị luôn phải luôn nắm vững thủ tục quản lý nguồn vốn chính sách, các quy đinh, hướng dẫn mới trong quản lý, sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ thông qua Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, qua đó hướng dẫn các thành viên trong tổ được vay vốn thuận tiện và sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế. 

Các Tổ trưởng Tổ TK&VV đến giao dịch tại xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa.

Ông Vũ Đình Phong, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa cho biết, hiện nay, Phòng Giao dịch đang quản lý 467 tổ TK&VV/26 xã, thị trấn với trên 15.110 hộ vay, dư nợ trên 544 tỷ 480 triệu đồng. Xác định Tổ TK&VV có vai trò quan trọng trong hoạt động tín dụng chính sách, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Chiêm Hóa đã cùng các địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội như Hội Nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên mở rộng mạng lưới hoạt động đến tận các thôn, bản, trong đó chú trọng đến các đối tượng được thụ hưởng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, số lượt hộ nghèo, cận nghèo, vừa mới thoát nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay ngày càng tăng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời, cùng với các Tổ TK&VV, Phòng Giao dịch còn thường xuyên công khai các chế độ, chính sách, các chủ trương chính sách cho vay vốn, quy định mới về các chương trình tín dụng; hướng dẫn cài đặt sử dụng chương trình giáo dục tài chính cho các hộ vay vốn… Đây không chỉ là hoạt động nhằm công khai, minh bạch các chương trình vốn, mà còn là một hình thức tuyên truyền hiệu quả giúp nhân dân nắm rõ các quy định và nâng cao hiểu biết về mục đích, ý nghĩa của từng chương trình vay, nâng cao ý thức trách nhiệm của các đối tượng sử dụng vốn. 

Nhân viên Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa hướng dẫn cài đặt sử dụng chương trình giáo dục tài chính cho các hội viên phụ nữ xã Xuân Quang.      

Trong thời gian tới, để hoạt động của các tổ TK&VV ngày càng đi vào nền nếp, đóng góp hiệu quả hơn cho hoạt động tín dụng chính sách, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phát huy vai trò tham mưu, thường xuyên tổ chức kiểm tra để củng cố, kiện toàn kịp thời đối với các tổ TK&VV thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn biết cách làm ăn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả; đồng thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội, tổ trưởng tổ TK&VV nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc nhận ủy thác, thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động tín dụng chính sách./.

Tài Tùng – Văn Linh

Tin cùng chuyên mục