Bàn giao Bò cái giống nuôi sinh sản cho hộ nghèo xã Ngọc Hội

Ngày 11/6, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, Hội nông dân huyện Chiêm Hóa và UBND xã Ngọc Hội tổ chức bàn giao bò cái giống nuôi sinh sản cho 24 hộ nghèo tại xã Ngọc Hội.

Các hộ vui mừng khi được hỗ trợ bò cái giống sinh sản.

Tại buổi bàn giao đã có 24 con bò cái giống sinh sản được trao cho 24 hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã Ngọc Hội. Các hộ được vay theo hình thức vay bò trả bê, lãi xuất 0%, thời gian cho vay 4 năm. Sau khi bò mẹ đẻ ra bê con đủ 12 tháng tuổi và đủ tiêu chuẩn làm bò giống sinh sản, các hộ có trách nhiệm trả bê con cho dự án để luân chuyển cho hộ khác. Sau khi trả, con bò cái cho vay ban đầu sẽ thuộc quyền sở hữu của gia đình.

Việc hỗ trợ các hộ gia đình nghèo phát triển chăn nuôi bò sinh sản của Hội Nông dân tỉnh và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang giúp các hộ hội viên nông dân nghèo có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương./.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục