Xã Yên Lập diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp xã năm 2020

Ngày 06/10 xã Yên Lập đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2020. Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Trung tá Nguyễn Thế Hưng, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ 2020 huyện; Quan Văn Duyên, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện, các đại biểu và các thành viên trong khung diễn tập xã. Đây là địa phương cuối cùng của huyện Chiêm Hóa thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2020.

Các đại biểu dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Yên Lập 2020.

Đợt diễn tập được chia làm 04 nội dung. Nội dung 1: lực lượng vũ trang xã nhận mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, Công an nhận mệnh lệnh chuyển lên báo động sẵn sàng chiến đấu. Nhận chỉ thị, thông báo của trên chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Nội dung 2: Hội nghị Đảng ủy xã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Nội dung 3: Hội nghị UBND xã triển khai nhiệm vụ chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển xã  vào tình trạng chiến tranh; triển khai  công tác phòng không nhân dân; phòng tránh đánh địch tiến công  hỏa lực; Nội dung 4: Hội nghị ban hậu cần nhân dân triển khai nhiệm vụ đảm bảo cho chiến đấu phòng thủ.

Đảng Ủy xã Yên Lập thực hành nội dung diễn tập.

Ban Chỉ đạo diễn tập đã điều hành khung diễn tập theo đúng nội dung, thời gian. Thông qua các nội dung trong diễn tập vận hành cơ chế, cơ chế lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương được thể hiện khá sinh động. Đối với từng vị trí vai diễn đã thể hiện nổi bật về phương pháp điều hành, chủ động, linh hoạt và khoa học trong xử lý các tình huống. Nhiều đồng chí đã thể hiện được vai trò tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp lãnh đạo đối với từng nhiệm vụ trong từng giai đoạn; qua đó phát huy mối quan hệ hiệp đồng giữa các lực lượng cùng với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Thế Hưng, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ 2020 huyện kết luận diễn tập khu vực phòng thủ xã Yên Lập 2020.

Thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của quân sự, công an, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội về công tác quốc phòng - an ninh; nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự, công an xã và khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, gắn chặt giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới./.

Ngọc Hiển - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục