UBND huyện Chiêm Hóa công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

Ngày 3/3/2020, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức công bố quyết định điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý. Tới dự có các đồng chí; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thúy Vinh, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo HĐND&UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao các quyết định 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức; căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành quản lý cán bộ, công chức; Nghị quyết số 135-NQ/HU ngày 26/2/2020 của Huyện ủy Chiêm Hóa về công tác cán bộ, đảng viên. Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa đã ra quyết định điều động ông Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng phòng Nội vụ huyện Chiêm Hóa đến nhận công tác tại Văn phòng HĐND&UBND và bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) giữ chức vụ Chánh Văn phòng kể từ mùng 01/3/2020. Quyết định điều động ông Đỗ Minh Hải, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện đến nhận công tác tại Phòng Nội vụ và giữ chức vụ Trưởng phòng Nội vụ từ ngày mùng 01/3/2020.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu giao nhiệm vụ. 

Tại buổi công bố quyết định, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí mới được bổ nhiệm phát huy tốt vai trò, phối hợp với các cơ quan, phòng, ban chuyên môn, các cơ quan đơn vị làm tốt công tác, nhiệm vụ được giao.

Với nhiệm vụ và trọng trách được giao phó, các đồng chí được luân chuyển công tác mới hứa sẽ tiếp tục phát huy năng lực, gương mẫu trong công tác, không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn, cùng với cấp ủy, chính quyền huyện đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.                                                    

Văn Linh.

Tin cùng chuyên mục