Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm với Phó Chủ tịch, Trưởng các ban HĐND; Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện

Ngày 3/12, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị trưởng các phòng ban, cơ quan đơn vị trực thuộc Hội đồng nhân dân, UBND huyện để lấy phiếu tín nhiệm đối với Phó Chủ tịch, Trưởng các ban HĐND; Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện, các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm không phải là Ủy viên BTV Huyện ủy. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc Hội đồng nhân dân, UBND huyện;

Hội nghị lấy phiếu tín  đối với Phó Chủ tịch, Trưởng các ban HĐND; Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện.

Hội nghị đã quán triệt các văn bản hướng dẫn của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Tuyên Quang; Huyện ủy Chiêm Hóa về việc lấy phiếu tín nhiệm, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung của việc lấy phiếu tín nhiệm... Sau khi nghe phổ biến, quán triệt quy định lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu tham dự Hội nghị đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh Phó Chủ tịch, Trưởng các ban HĐND; Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện. Phiếu tín nhiệm có 3 mức đánh giá: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp và tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả số phiếu tín nhiệm cao đạt từ 70% trở lên là 10 đồng chí.

 Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục