Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 68 - năm 2019

Chiều ngày 10/5, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức Lễ bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 68. Dự bế giảng có các đồng chí lãnh đạo Trung tâm BDCT huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy các xã có học viên theo học, cùng 47 đồng chí học viên.

Trong khóa học, các đồng chí học viên đã được học tập và nghiên cứu chương trình Sơ cấp lý luận chính trị gồm 18 bài do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn; chuyên đề Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Trong thời gian học tập, các học viên đã được tổ chức đi thực tế để bổ trợ nội dung học tập tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông qua chương trình học tập lớp sơ cấp lý luận chính trị đã giúp cho các học viên hiểu, nắm được những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp học đã bám sát nhu cầu học tập, thực tiễn hoạt động, công tác của học viên; từ đó nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động thiết thực vào việc thực hiện sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời quán triệt sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, về nâng cao vai trò lãnh đạo và tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, về nhiệm vụ của người đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Kết thúc lớp học, 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó loại khá, giỏi có 44 học viên, đạt tỷ 93,6%.

                                                      

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục