Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự, giới thiệu người ứng cử; làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 03/3 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự, giới thiệu người ứng cử; làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Triệu Đức Long, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện;  Ma Văn Hùng, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Vũ Đình Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện. Đại diện lãnh đạo 53 cơ quan, tổ chức, đơn vị, các trường học; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức chính trị-xã hội, các Ban Công tác Mặt trận khu dân cư có người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự, giới thiệu người ứng cử; làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã thông báo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ huyện thỏa thuận về số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026. Đến hết ngày 08/02/2021 Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó số đại biểu HĐND được bầu là 598 người, số người được giới thiệu ứng cử là 1.236 người (trong đó cấp huyện là 70 người, cấp xã là 1.166 người).

Các đại biểu dự hội nghị.

Về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện cụ thể như sau: Cơ cấu theo lĩnh vực công tác: Công tác Đảng 15 đại biểu; công tác chính quyền 22 đại biểu; MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội 13 đại biểu; Lực lượng vũ trang 04 đại biểu; Tổ chức kinh tế 02 đại biểu; thành phần khác: 14 đại biểu.  Cơ cấu kết hợp: Nữ từ 30 đại biểu trở lên, chiếm 42,8%; dân tộc thiểu số từ 50 đại biểu trở lên, chiếm 71,4%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) từ 30 đại biểu trở lên, chiếm 42,8%; ngoài đảng từ 7 đại biểu trở lên, chiếm 10%; tôn giáo từ 02 đại biểu, chiếm 2,86%.  Tái cử từ 16 đại biểu trở lên, chiếm 45,7%. 

Căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Chiêm Hóa ngày 05/02/2021 và Văn bản số 553/CV-HĐND ngày 18/02/2021 của Thường trực HĐND huyện về việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, số đại biểu HĐND huyện là 35 người, số đại biểu được phân bổ, giới thiệu là 70 người. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã ra thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và phối hợp với Ủy ban bầu cử huyện hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã nghe hướng dẫn người được cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 làm hồ sơ ứng cử; tiến hành thảo luận, trao đổi các nội dung có liên quan đến việc tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau Hội nghị, các cơ quan, đơn vị, MTTQ các xã, thị trấn triển khai và tổ chức 3 Hội nghị để giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu các cấp theo đúng quy định, đảm đúng thành phần, cơ cấu phân bổ. Các cơ quan, đơn vị, các xã có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc người được giới thiệu ứng cử kê khai hồ sơ theo quy định./.                                 

Ngọc Hiển - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục