Huyện ủy Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

Sáng 09/8, Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HDND&UBND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Trưởng, phó các đoàn thể huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Bí thư, phó Bí thư các chi, đảng bộ khối cơ quan, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị không thành lập chi bộ cơ sở; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy các xã, thị trấn; chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, giảng viên Trugn tâm BDCT huyện.

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghe quán triệt Bài viết của Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam"Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" và Nghị quyết số 96-NQ/TU ngày 22/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 306-KH/TU ngày 15/7/2019 của BTV Tỉnh ủy (khóa XVI) thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Kế hoạch của BCH Đảng bộ huyện (khóa XXI) thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tờ trình của BTV Huyện ủy về việc thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề trong Dự thảo Kế hoạch của BCH Đảng bộ huyện (khóa XXI) thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để đảm bảo cho việc triển khai tổ chức thực hiện tại cơ sở được thuận lợi, đạt kết quả cao nhất.     

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu kết luận hội nghị.

 Phát biểu kết luận hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị, cần xây dựng kế hoạch quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thành lập các tiểu ban giúp việc theo đúng kế hoạch; nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư liên quan đến cán bộ, đảng viên, nhất là liên quan đến nhân sự cho khóa tới; mỗi chi, đảng bộ lựa chọn ít nhất một phần việc, công trình ý nghĩa chào mừng đại hội đảng các cấp; cùng với việc chuẩn bị cho đại hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội./.             

 

Tài Tùng - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục