Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại xã Tri Phú

Ngày 30/8, đồng chí Vũ Đình Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện đã làm việc với xã Tri Phú về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn huyện; lãnh đạo xã Tri Phú; lãnh đạo các doanh nghiệp đang thi công công trình trên địa bàn xã.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân làm việc với xã Tri Phú về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Năm 2020, UBND xã Tri Phú được giao làm chủ đầu tư 16 công trình xây dựng. Trong đó nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 15 công trình, tổng vốn kế hoạch giao trên 6,2 tỷ đồng; vốn Chương trình 135 có 01 công trình, tổng vốn kế hoạch giao 406 triệu đồng. Xã tri Phú  là một trong những  xã có số lượng công trình nhiều nhất huyện do xã làm chủ đầu tư. Ngay sau khi có quyết định phê duyệt giao kế hoạch vốn và đầu điểm của UBND huyện, UBND xã thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư tuân thủ Luật đầu tư công, Luật xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng. Tiến độ triển khai thực hiện được đảm bảo thời gian. Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được lựa chọn có đủ năng lực thực hiện. Các dự án đầu tư được UBND xã triển khai họp thống nhất các thôn và chỉ đạo bộ phận chuyên môn xác định vị trí xây dựng công trình, thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất để xây dựng.  Đến thời điểm này có 5/13 công trình đã khởi công xây dựng, thi công đạt từ 35% - 80% khối lượng, 01 công trình đã hoàn thành đang lập hồ sơ hoàn công, đảm bảo chất lượng. Tiến độ giải ngân đạt 49,5% tổng vốn kế hoạch giao năm 2020.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra thực tế một số công trình đang thi công trên địa bàn xã Tri Phú.

Tại Chương trình làm việc và đi kiểm tra thực tế một số công trình đang thi công trên địa bàn xã, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân ghi nhận kết quả đạt được trong giải ngân vốn một số công trình cơ bản hoàn thành có khối lượng thi công, tuy nhiên về tiến độ giải ngân vốn của xã còn thấp mới đạt 49,5% so với số vốn đã giải ngân của huyện đạt trên 58% kế hoạch. Đồng chí yêu cầu thời gian tới UBND xã cần quyết liệt triển khai, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình; tập trung lãnh đạo chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách kế hoạch cụ thể từng công trình; các đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, máy móc, hoàn thiện hồ sơ, có giải pháp khắc phục khó khăn để hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch; chỉ đạo tập trung hoàn thiện hồ sơ, thanh toán, quyết toán, phối hợp các phòng ban chuyên môn của huyện đảm bảo chất lượng thi công công trình, cam kết tiến độ, giải ngân vốn đến ngày 30/9/2020 đạt trên 70%./.        

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục