Đại hội chi bộ tổ dân phố Vĩnh Thiện lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 – 2022

Ngày 14/01, Chi bộ tổ dân phố Vĩnh Thiện, thị trấn Vĩnh Lộc đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đây là đại hội được Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc chọn làm điểm trước khi tổ chức đại hội các chi bộ dưới cơ sở trên địa bàn.

Đại hội chi bộ tổ dân phố Vĩnh Thiện lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Chi bộ tổ Vĩnh Thiện được thành lập trên cơ sở hợp nhất 02 chi bộ gồm tổ Vĩnh Lợi và Rẹ 2. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, cả hai chi bộ đã đoàn kết, thống nhất, phát huy trách nhiệm chính trị, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân đã đạt được kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt công tác. Kinh tế có bước phát triển tương đối vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên, chính sách an sinh xã hội được quan tâm có hiệu quả. Tổ dân phố có tỷ lệ các cháu độ tuổi mẫu giáo đến trường và phổ cập giáo dục đúng độ tuổi các cấp học đạt 100% kế hoạch; duy trì thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hàng năm có trên 90% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, gia đình học tập, góp phần xây dựng tổ nhân dân 3 năm liền đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, khu dân cư an toàn; Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể đạt vững mạnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, tiếp tục mở mang ngành nghề, đa dạng hóa mô hình sản xuất kinh doanh, mức thu nhập bình quân đầu người tăng từ 2.700.000đ lên 3.150.000đ/người/tháng; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, công tác Kế hoạch hóa gia đình có hiệu quả. Trong 3 năm, khu dân cư không có các vụ việc ngộ độc thực phẩm, không có dịch bệnh lây lan ở người và gia súc, không có người sinh con thứ 3; số hộ nghèo giảm còn 04 hộ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.

 Cùng với đó, các đảng viên trong Chi bộ Vĩnh Thiện luôn thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng; việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được kết quả quan trọng; quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng luôn mật thiết, gắn bó, vai trò lãnh đạo của Chi bộ được củng cố, lòng tin của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng lên. Chi bộ liên tục đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bầu Ban chi ủy chi bộ tổ dân phố Vĩnh Thiện, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ tổ dân phố Vĩnh Thiện tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; tổ dân phố, Ban CTMT và các chi hội vững mạnh. Trong đó phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người đạt 3.500.000đ/người/tháng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của BTV Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ số hộ sử dụng nước vệ sinh, nhà tắm, nhà tiêu vệ sinh đạt 100%; phấn đấu không để phát sinh hộ nghèo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phấn đấu kết nạp thêm 02 đảng viên mới; hàng năm có trên 90% gia đình đạt danh hiệu văn hóa; tổ dân phố đạt tiêu chuẩn Khu dân cư văn hóa, cộng đồng học tập,  khu dân cư an toàn.

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu; Đại hội chi bộ tổ dân phố Vĩnh Thiện lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tiến hành bầu cử 05 đồng chí đủ sức khỏe, năng lực, nhiệt huyết vào Ban chi ủy khóa mới. Đồng chí Phùng Đình Hùng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội cũng tiến hành bầu cử 07 đồng chí di dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong thời gian tới./.

Tài Tùng – Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục