Chiêm Hóa chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Bám sát Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia; sự chỉ đạo của Ban bầu cử HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX cũng như tình hình thực tiễn của địa phương. Trong những ngày này tại huyện Chiêm Hóa, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang diễn ra một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đúng trình tự theo quy định.

Đồng chí Vũ Đình Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Chiêm Hóa cho biết: với 15 thành viên thuộc Ủy ban bầu cử huyện Chiêm Hóa, ngay sau khi thành lập đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử để thảo luận, thống nhất  thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam, của tỉnh, huyện về công tác chuẩn bị bầu cử. Trên cơ sở đó, 26 xã, thị trấn trong huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử ở cấp mình. Để công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra dân chủ, khẩn trương, các Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo; Tiểu ban an ninh trật tự; Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền; Tổ giúp việc đã được thành lập nhằm giúp Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã triển khai những công việc cần thiết. Tính đến hết ngày 31/03/2021, huyện Chiêm Hóa đã chốt số đơn vị bầu cử HĐND ở hai cấp, trong đó có 09 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện và 152 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã; tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã; đã và đang tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các ứng viên theo đúng quy định. Đồng thời, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thời hạn tổ chức chậm nhất vào ngày 18/4/2021.

Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hóa  tiến hành quá trình chuẩn bị và triển khai giám sát bầu cử được đảm bảo đúng luật. 

Đến hết ngày 4/4/2021, huyện Chiêm Hóa đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 5/5 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX với tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%; hoàn thành việc lấy kiến cử tri nơi cư trú đối với 60/70 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ tín nhiệm từ 98% đến 100%; hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 1.035/1.066 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 (trong đó 1.019 người có tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%, 16 người có tỷ lệ tín nhiệm từ 84% đến 99%); có 283/317 khu dân cư tổ chức xong Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; phấn đấu hoàn thành Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo đúng kế hoạch. Với vai trò, nhiệm vụ của mình, MTTQ các cấp trong huyện Chiêm Hóa đã, đang tiến hành quá trình chuẩn bị và triển khai giám sát bầu cử theo hướng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo đúng luật. Theo đó, huyện Chiêm Hóa đã hoàn thành kiểm tra giám sát đợt 1 về việc giới thiệu người ứng cử HĐND và việc nộp hồ sơ của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử. Hiện nay, hiện Ủy ban MTTQ các cấp đang tiếp tục kiểm tra giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Công tác kiểm tra, giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri sẽ được thực hiện từ ngày 13/4 - 22/5/2021 và tổ chức giám sát trong ngày diễn ra bầu cử 23/5/2021. Mục đích của công tác giám sát là phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên và người dân. Góp phần để cuộc bầu cử được tiến hành đúng luật; tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy sự tham gia tích cực của người dân trong xây dựng chính quyền.

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, đảm bảo tiến độ theo quy định. Tin tưởng ngày 23/5 tới đây cử tri các dân tộc huyện vùng cao Chiêm Hóa sẽ thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc bỏ phiếu để lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý trí, nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân./.

Hải Hà - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục