Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang tổ chức ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng

Chiều 22/9, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang tổ chức ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng thôn Đồng Tâm, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa. Đây là thôn được BCH Hội LHPN tỉnh chọn làm điểm triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Dự buổi ra mắt có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, các đoàn thể thôn Đồng Tâm, xã Bình Nhân.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng quà cho Tổ truyền thông cộng đồng thôn Đồng Tâm, xã Bình Nhân.

Chiều 22/9,  Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang tổ chức ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng thôn Đồng Tâm, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa. Đây là thôn được BCH Hội LHPN tỉnh chọn làm điểm triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Dự buổi ra mắt có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, các đoàn thể thôn Đồng Tâm, xã Bình Nhân.

Tổ Truyền thông cộng đồng thôn có 07 thành viên thành lập theo Quyết định của UBND xã và có Quy chế hoạt động cụ thể, tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, do UBND xã thành lập, quản lý, gồm các thành viên là người có uy tín của thôn như Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Chi Hội phụ nữ…có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nhất là góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang truyền thông về giới tính và giới, thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà.

Ngay sau khi ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng, các thành viên và các đại biểu đã được lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang truyền thông về giới tính và giới, thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà nhằm giúp nhận biết được thế nào là bình đẳng giới, các biểu hiện của định kiện giới; vận động nam, nữ chủ động xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới và phân biệt đối xử về giới trong gia đình và cộng đồng; tiến tới người dân và cộng đồng tham gia giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em xảy ra tại địa phương nhằm xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Anh Ma Văn Dự, Tổ trưởng Tổ truyền thông cộng đồng thôn Đồng Tâm cho biết, do đời sống của một số hộ dân trong thôn còn nhiều khó khăn; tình trạng tảo hôn, bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra nên trong thời gian tới, tổ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch vận động, hướng dẫn bà con phát triển sản xuất gắn liền với việc nâng cao vị thế của phụ nữ, quan tâm trẻ em, tránh bạo lực gia đình, tảo hôn... Đặc biệt, tổ nhấn mạnh việc thay đổi nếp nghĩ cũ, các hủ tục, bình đẳng giới... góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.

Các đại biểu và Tổ truyền thông cộng đồng trao đổi phương pháp hoạt động hiệu quả.

Triển khai mô hình điểm “Tổ truyền thông cộng đồng” tại thôn Đồng Tâm, xã Bình Nhân là một trong những mô hình thực hiện Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về thành lập, vận hành và duy trì Tổ truyền thông cộng đồng; cụ thể hóa triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030”, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Thời gian tới, Hội LHPN huyện Chiêm Hóa cung cấp thông tin, tài liệu truyền thông; hướng dẫn duy trì hoạt động thường xuyên của Tổ; hướng dẫn truyền thông trên các nền tảng số. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc vận hành và duy trì mô hình Tổ truyền thông cộng đồng hiệu quả.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục