Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Chiêm Hoá

Chiều ngày 20/9, Đoàn giám sát Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Tăng Thị Dương, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 tại huyện Chiêm Hoá. Làm việc với đoàn công tác có đồng chí Vũ Đình Tân, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện.

Đoàn giám sát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện giám sát tại UBND xã Yên Lập, UBND xã Tân Mỹ và kiểm tra một số dự án đang triển khai trên địa bàn 02 xã.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc với huyện, lãnh đạo UBND huyện đã báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Chiêm Hoá. Tổng kế hoạch vốn năm 2022, năm 2023 của huyện trên 242 tỷ đồng. Hiện nay đã giải ngân được trên 80 tỷ đồng, đạt 33,15% kế hoạch. Dự kiến vốn thực hiện được đến hết năm 2023: 209 tỷ đồng. Riêng năm 2023, số vốn kế hoạch là trên 158 tỷ đồng, tiến độ giải ngân được trên 28 tỷ đạt trên 18% kế hoạch. Các chương trình, chính sách dân tộc được đầu tư đã phát huy hiệu quả, hạ tầng cơ sở, công tác giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn từng bước được thay đổi.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại chương trình, đoàn giám sát cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong việc triển khai hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện. Đồng thời các đại biểu cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án như: Nội dung hỗ trợ đất ở, nhà ở; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế cộng đồng; phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm; đề xuất, kiến nghị với đoàn giám sát như đề nghị sửa đổi bổ sung Quyết định số 1719/QĐ-TTg, Có văn bản cho ý kiến về nội dung đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng cho các thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, tỷ lệ hộ nghèo cao, điều chỉnh vốn…

Đồng chí Tăng Thị Dương, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Tăng Thị Dương, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của huyện trong việc giải ngân các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới huyện cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc hướng dẫn cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện một số dự án của chương trình. Tập trung tháo gỡ khó khăn tại cơ sở về hồ sơ, chứng từ, sổ sách, đẩy nhanh giải ngân kinh phí hỗ trợ làm nhà, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình…./.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục