Hồi sinh nghề cũ trên quê mới

Những tưởng rời đất mẹ về định cư nơi quê mới là sẽ phải để lại cả tiếng thoi dệt cửi, để cả lại màu chàm mà làm quen với phục trang mới, lối sống ...

Tin xem nhiều