Hội thảo đánh giá kết quả xây dựng mô hình du lịch gắn với không gian văn hoá dân tộc Pà Thẻn

Ngày 02/7, tại thôn Khuổi Hóp, xã Linh Phú, Phòng Văn hoá – Thông tin huyện Chiêm Hoá đã tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả xây dựng mô hình du lịch gắn với không gian văn hoá dân tộc Pà Thẻn.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Thực hiện Đề tài Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn gắn với phát triển du lịch tại xã Linh Phú, Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì xây dựng mô hình du lịch gắn với không gian văn hoá truyền thống dân tộc Pà Thẻn và chọn hộ gia đình ông Triệu Văn Ngô, thôn Khuổi Hóp để xây dựng mô hình. Ngôi nhà nằm ở trung tâm nơi có nhiều hộ gia đình người Pà Thẻn sinh sống, gần nhà có đồi chè, có xưởng sản xuất chè của HTX Chè Pà Thẻn thuận lợi cho du khách tham quan, chụp ảnh. Một điểm khá quan trọng là ngôi nhà nằm gần với điểm di tích Nà Mạ. Thuận lợi cho việc kết hợp giữa du lịch sinh thái và du lịch lịch sử.

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo.

Sau gần 2 năm thực hiện, mô hình du lịch gắn với không gian văn hóa dân tộc Pà Thẻn đã được hình thành. Đến nay đã có nhiều người biết và quan tâm đến hoạt động của mô hình du lịch và quan tâm đến văn hóa của người Pà Thẻn tại xã Linh Phú. Homestay gắn với không gian văn hóa đã đón tiếp 17 đoàn khách du lịch trong và ngoài tỉnh...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đánh giá kết quả hoạt động, những khó khăn thuận lợi và đề xuất các giải pháp để phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của Homstay nói riêng và mô hình du lịch gắn với không gian văn hóa dân tộc Pà Thẻn, xã Linh Phú nói chung như: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về lĩnh vực du lịch; nâng cao nhận thức của đồng bào về giá trị của di sản và bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống; huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình để triển khai thực hiện công tác phát triển du lịch trên địa bàn; huy động sự tham gia của cộng đồng với tư cách là chủ thể văn hóa trong việc phục hồi, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống...góp phần thực hiện tốt việc Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn gắn với phát triển du lịch tại xã Linh Phú, cũng như  thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” (Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030./.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục