“Người dẫn đường” bản Mông

Đến Khuôn Làn, nhắc đến “trưởng thôn đa nghề” Lý Văn Sài, chẳng ai là không biết. Anh Sài không chỉ là một cán bộ thôn nhiệt tình, trách nhiệm, khéo ...

Tin xem nhiều