UBND huyện Chiêm Hóa đối thoại với doanh nghiệp

Ngày 26/5, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị đối thoại. Cùng dự có các đồng chí: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện; Lãnh đạo Hội doanh nghiệp huyện Chiêm Hóa; Giám đốc các doanh nghiệp, HTX sản xuất công nghiệp huyện Chiêm Hóa.

Toàn cảnh hội nghị  đối thoại UBND huyện Chiêm Hóa với doanh nghiệp

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND huyện về kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện 5 tháng đầu năm; dự kiến kết quả thực hiện 7 tháng cuối năm 2023. Thông tin về tình hình đầu tư vào Cụm công nghiệp An Thịnh; Thông tin các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong những năm qua huyện Chiêm Hóa thường xuyên quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp; chủ động đề xuất các chính sách hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; quyết liệt chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, nâng cao phẩm chất, đạo đức công vụ nhất là với đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp làm việc với doanh nghiệp; thực hiện cơ chế một cửa liên thông, nhằm làm giảm tối đa các thủ tục, rút ngắn thời gian trong giải quyết công việc với tổ chức, công dân, doanh nghiệp; Chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp nhằm giảm bớt những chồng chéo, phiền hà, sách nhiễu đối với các doanh nghiệp; tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đất đai, mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản…. các điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển toàn diện, đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong 5 tháng đầu năm 2023 do gặp khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và trên thế giới, thị trường tiêu thụ khó khăn do nhu cầu tiêu dùng giảm, chi phí nguyên liệu tăng, giá xuất khẩu sản phẩm giảm, đơn hàng ít nên doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, một số Nhà máy ngừng sản xuất đến nay chưa hoạt động trở lại, tuy nhiên đa số các Nhà máy sản xuất công nghiệp trên địa bàn vẫn tập trung khai thác, thu mua nguyên vật liệu để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt 5 tháng đầu năm ước đạt trên 481,8 tỷ đồng, đạt 39,6% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 30,1% so với kế hoạch huyện giao, trong đó một số sản phẩm đạt khá như: Sản xuất Gạch nung, khai thác đá, chế biến nông lâm sản, gia công cơ khí, chế biến lương thực thực phẩm …Năm 2022, thu hút một số dự án đầu tư lớn vào cụm công nghiệp An Thịnh, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển công nghiệp vào những năm sắp tới như: hoàn thành và đưa vào sản xuất nhà máy chế biến gỗ với công suất 20.000 m3 gỗ thành phẩm/năm của Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang; thu hút dự án Nhà máy may Công nghệ cao huyện Chiêm Hóa LGG với công suất 4 triệu sản phẩm quần áo các loại/năm...

Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị đối thoại 

Trên cơ sở kết quả, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ đầu năm đến nay, UBND huyện Chiêm Hóa đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời thảo luận cùng đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nâng cao hơn nữa giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện Uỷ, Chủ tịch UBND huyện kết luận Hội nghị.

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện Uỷ, Chủ tịch UBND huyện khẳng định, huyện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, kịp thời lắng nghe, nắm bắt những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị chức năng của huyện cần phối hợp chặt chẽ và sớm có giải pháp xử lý để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất. Lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của doanh nghiệp; thường xuyên quan tâm, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp, phục vụ, kiến tạo cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Tập trung tháo gỡ cho doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực, nhất là thuế; khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo mọi điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển, Tăng cường theo dõi, nắm bắt thông tin về kết quả kinh doanh, lao động, việc làm của doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ kỹ thuật. Đối với các doanh nghiệp huy động mọi nguồn lực, tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành các chỉ tiêu huyện giao năm 2023. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tự lực cánh sinh và đoàn kết trong cộng đồng doanh nghiệp, năng động, chủ động tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm việc làm, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng xây dựng hình ảnh, thương hiệu của mình qua xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần phát huy tinh thần sáng tạo, kiến tạo những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường. Đề nghị Hội doanh nghiệp huyện tiếp tục nâng cao vai trò và hỗ trợ các thành viên trong Hội trong sản xuất kinh doanh, nắm bắt và thông tin kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp../.

                   

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục