Bình Phú đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong PCCCR

Hiện đang là thời điểm thời tiết nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Để chủ động PCCCR, các địa phương trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp cụ thể.

Lãnh đạo UBND xã Bình Phú, cán bộ Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng tại hộ gia đình.

Bình Phú là xã có diện tích chủ yếu là đồi, núi chiếm khoảng 83% tổng diện tích tự nhiên toàn xã; diện tích rừng trên 2.900 ha, trong đó rừng trồng hơn 600ha, còn lại là rừng tự nhiên. Để làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, UBND xã, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn, cán bộ xã phụ trách thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các hộ gia đình làm tốt việc xử lý đốt thực bì làm nương rẫy, trồng rừng, đường băng trắng cản lửa và không sử dụng lửa để đốt ong trong và ven rừng, đặc biệt là trong thời điểm nắng nóng khô hanh. Ông Hoàng Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Bình Phú cho biết, thông qua các cuộc họp thôn, xã cùng cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn đã hướng dẫn người dân xử lý thực bì, ký cam kết bảo vệ rừng. Đồng thời thành lập tổ phòng cháy, chữa cháy rừng để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra. Từ đầu năm đến nay, xã đã trồng 3,1 ha cây phân tán đạt trên 103% KH; rừng tập trung 40,3 ha, đạt 100,7% KH. Diện tích khai thác rừng trồng đạt 63% KH; tỷ lệ độ che phủ rừng hiện đạt 81%. Trong thời gian qua, trên địa bàn xã Bình Phú không xảy ra cháy rừng và vi phạm về Luật Lâm nghiệp. Triển khai việc đăng ký hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình, cá nhân.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa tăng cường công tác tuần tra, hương dẫn người dân phát rọn thực bì, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Để phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả, Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa tích cực tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã có rừng thực hiện các biện pháp về quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện, cấp xã; bổ sung, hoàn thiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Hạt phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức tuyên truyền, lồng ghép các văn bản liên quan đến phòng cháy chữa cháy rừng trong các cuộc hội họp. Từ đầu năm  đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra cháy rừng.

Thời gian tới, Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa tiếp tục chú trọng tuyên truyền tới người dân các văn bản liên quan đến quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Chủ động phương án phòng cháy chữa cháy rừng cụ thể theo nguyên tắc 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Các địa phương tích cực hướng dẫn người dân phát dọn thực bì dưới tán rừng, giảm vật liệu cháy; hạn chế nguy cơ, xử lý kịp thời, hiệu quả; chuẩn bị đầy đủ phương án, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

 

Văn Linh – Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục