Chiêm Hóa tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông lâm nghiệp vụ xuân; triển khai sản xuất vụ mùa, vụ hè thu năm 2023

Ngày 22/5/2023, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông lâm nghiệp vụ xuân, triển khai sản xuất vụ mùa, vụ hè thu năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong vụ xuân năm 2023, diện tích cây trồng chính đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Diện tích cấy 3.556ha, đạt 93,7% kế hoạch (diện tích không đạt kế hoạch do chuyển sang trồng cây liên kết 239 ha). Đến ngày 09/5, lúa đã trỗ 3.538 ha, đạt 99,5% diện tích; năng suất ước đạt 60 tạ/ha, sản lượng trên 21.514 tấn. Cây ngô lấy hạt toàn huyện trồng 1.608ha, đạt 103,7 % kế hoạch. Cây lạc gieo trồng trên 914ha, đạt 91,4% KH. Cây mía vụ ép 2022-2023 sản lượng 9.030 tấn đạt 80,2% KH. Thực hiện niên vụ 2023 diện tích 116,7ha, đạt 81% KH… Chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định: Đàn trâu 22.332 con (đạt 98,2% KH); đàn bò 2.649 con (đạt 94,8% KH); đàn lợn 118.820 con (đạt 95,2% KH); đàn gia cầm trên 1,5 triệu con (đạt 97,5%KH). Diện tích nuôi trồng thủy sản 1.072 ha với 530 lồng, bè nuôi các loại thuỷ sản; sản lượng đạt 1.075 tấn (41,7% KH). Toàn huyện trồng rừng trên 1.450 ha (đạt 74,4% KH). Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được triển khai thực hiện hiệu quả.

Các đồng chí chủ tọa hội nghị.

Huyện triển khai thực hiện một số liên kết sản xuất với quy mô lớn, có hiệu quả kinh tế cao như cây dưa chuột, ớt xuất khẩu, ngô sinh khối, phát triển chăn nuôi trâu, bò vỗ béo; trâu, bò sinh sản.... Người dân bắt đầu có tư duy định hướng phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, liên doanh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Duy trì, phát triển có hiệu quả, chất lượng 26 sản phẩm được xếp hạng, trong đó: 07 sản phẩm đạt 4 sao, 19  phẩm đạt 3 sao.

Về xây dựng nông thôn mới:  Xã Hùng Mỹ hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Xã Ngọc Hội hiện đã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Xã Yên Nguyên đạt đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Xã Vinh Quang lựa chọn xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục (đã đạt 02 tiêu chí, 01 tiêu chí chưa đạt).

Bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất nông lâm nghiệp vụ xuân trên địa bàn huyện Chiêm Hóa vẫn còn những tồn tại: Tỷ lệ tăng đàn gia súc còn chậm; tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm còn đạt thấp; việc khai thác rừng trồng chậm và giảm thu nhập cho người trồng rừng. Việc thực hiện liên kết, ký kết hợp đồng chưa chặt chẽ; phòng trừ sâu bệnh chưa kịp thời...

Đại biểu phát biểu, nêu giải pháp sản xuất vụ mùa 2023.

Vụ mùa, vụ hè thu năm 2023: Huyện tập trung, chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thu hoạch nhanh gọn lúa vụ Xuân; chuẩn bị các điều kiện gieo cấy lúa vụ Mùa theo đúng lịch chỉ đạo. Dự kiến gieo mạ từ ngày 01/6 - 10/6, cấy kết thúc trước ngày 20/6. Tổ chức gieo, cấy lúa cùng trà, cùng giống để thuận lợi cho việc cơ giới hóa, thâm canh, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại và bố trí diện tích để trồng các loại cây trồng ở vụ Đông. Đối với các cây màu gồm: Ngô, lạc và đậu tương tổ chức gieo trồng từ ngày 20/6 đến ngày 20/8 trên đất màu đồi, vườn, soi bãi.

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả đạt được trong sản xuất vụ xuân. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới thực hiện tốt công tác thu hoạch cây trồng vụ xuân; định hướng cho nông dân làm tốt sản xuất vụ mùa. Sản xuất liên kết, liên doanh, tập trung tạo thành hàng hóa, sản phẩm giữ được uy tín, chất lượng. Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang yêu cầu: Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn, chỉ đạo nông dân thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa xuân, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ mùa, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Về liên kết sản xuất theo chuối giá trị, cần nghiên cứu quy hoạch mở rộng diện tích sản xuất như diện tích dưa chuột, ớt... tích cực duy trì các mô hình liên kết sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế. Với chăn nuôi và thủy sản triển khai phát triển đàn gia súc theo kế hoạch. Chỉ đạo quyết liệt công tác trồng rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch phương án phòng chống thiên tai năm 2023. Chỉ đạo các Hợp tác xã tìm kiếm thị trường liên doanh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho người dân./.

Ngọc Hiển - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục