Hội doanh nghiệp huyện Chiêm Hóa sơ kết 06 tháng đầu năm 2023

Ngày 31/7, Hội doanh nghiệp huyện Chiêm Hóa tổ chức hội nghị Sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Hội Doanh nghiệp huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đến nay, Hội Doanh nghiệp huyện Chiêm Hóa có tổng số 39 hội viên. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị, công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trong Hội luôn thực hiện đúng vai trò và nghĩa vụ doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung về kinh tế - chính trị - an sinh xã hội tại huyện Chiêm Hóa nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị, bàn giải pháp phát triển 6 thàng cuối năm.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Hội Doanh nghiệp huyện Chiêm Hóa tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng của Hội. Tập hợp, xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng. Nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến của các Hội viên để phản ánh, đề đạt với các cơ quan nhà nước về quy hoạch, cơ chế chính sách về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục tổ chức các chương trình tham quan thực tế, giao lưu học hỏi tại các Doanh nghiệp để giúp truyền thông và chia sẻ kinh nghiệm thực tế tại đơn vị. Định hướng hỗ trợ doanh nghiệp bằng việc liên kết các doanh nghiệp, các đơn vị khác trong và ngoài tỉnh./.

Hoài Thu, Văn Linh

Tin cùng chuyên mục