Yên Lập nỗ lực nâng cao đời sống người dân

Yên Lập là xã khó khăn của huyện Chiêm Hóa, với tỷ lệ hộ nghèo 39%. Trong thời gian qua, Cấp ủy, Chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp thiết thực xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho người dân, tích cực tuyên truyền, khơi dậy ý chí vươn lên phát triển kinh tế gia đình, cùng chung tay thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Gia đình ông Trần Văn Chính, thôn Đài Thị là một trong số những hộ khó khăn được tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay đúng múc đích, mang lại hiệu quả thiết thực. Được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội để chuyển đổi từ trồng cây lâm nghiệp kém hiệu quả sang trồng bồ đề kết hợp chăn nuôi bò sinh sản. Hiện nay toàn bộ diện tích cây lâm nghiệp đã chuẩn bị được khai thác, dự kiến sẽ mang lại nguồn thu không nhỏ cho gia đình. Ông Trần văn Chính cho hay, dự kiến sau khi khai thác, ông sẽ  hoàn trả khoản vay, đồng thời gia đình sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng mô hình để tăng thêm thu nhập. 

Mô hình kinh tế của gia đình ông Trần Văn Chính, thôn Đài Thị, xã Yên Lập.

 Cùng với sự quan tâm của các cấp ngành, chính quyền địa phương trong việc triển khai các cơ chế chính sách của Nhà nước đến với người dân kịp thời, hiệu quả. Công tác tuyên tuyền, vận động cũng đã góp phần không nhỏ trong việc làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người dân, đặc biệt là hộ nghèo, chuyển người nghèo từ đối tượng sang chủ thể, nâng cao sự tự trọng của người nghèo, không ỷ lại cơ chế, chính sách của Nhà nước. Tạo vững tin cho người nghèo thực sự vào cuộc, chủ động, khơi dậy ý chí vươn lên làm cho mình thoát nghèo. 

Phát triển kinh tế rừng và chăn nuôi được xã tích cực vận động nhân dân tập trung thực hiện.

Thời gian qua, Cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực khai thác các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, chuyển đổi cơ cấu sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao đời sống cho người dân. Qua thời gian thực hiện, trên địa bàn đã hình thành một số chuỗi sản xuất hàng hóa như: chăn nuôi trâu bò, cá đặc sản. Tuy nhiên mấy năm trở lại đây, những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, điều kiện kinh tế thị trường biến động khiến các chuỗi sản xuất  này  đứt gãy, không còn mang tính bền vững. Để khắc phục khó khăn, nâng cao thu nhập, đời sống người dân, xã Yên Lập tích cực tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nông sản của bà con; tuyên truyền, vận động và hỗ trợ vốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn, tập trung khai thác lợi thế  về diện tích đất lâm nghiệp lớn với gần 6.000ha để phát triển phát triển rừng sản xuất và chăn nuôi dưới tán rừng. Song song với đó, địa phương cũng tích cực rà soát nhu cầu vốn vay, hỗ trợ kịp thời cho người dân với dư nợ trên 5 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội; khơi dậy ý chí quyết tâm của bà con trong phát triển kinh tế gia đình để nguồn vốn phát huy hiệu quả. 

Văn Linh – Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục