Chiêm Hóa đối thoại công tư và xúc tiến phát triển ngành hàng

UBND huyện Chiêm Hóa phối hợp với Ban Điều phối Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh vừa tổ chức Hội nghị đối thoại công tư và xúc tiến phát triển ngành hàng năm 2013.

 Hội nghị đối thoại công tư và xúc tiến phát triển ngành hàng huyện Chiêm Hóa năm 2013

Hội nghị đã nghe báo cáo về thực trạng sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung chủ yếu vào cây lạc với diện tích trên 2.600 ha, sản lượng trên 8.000 tấn, giá trị kinh tế ước đạt trên 141 tỷ đồng và chăn nuôi lợn, với sản lượng 4.500 tấn lợn hơi/năm, đạt giá trị trên 150 tỷ đồng. Giai đoạn 2013-2015, huyện Chiêm Hóa tiếp tục ưu tiên phát triển sản xuất 2 chuỗi sản phẩm là lạc và lợn thịt. Trong đó, chú trọng vào việc tạo mối liên kết ngang giữa các hộ sản xuất bằng cách thành lập và nhân rộng tổ hợp tác trồng lạc, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc lạc đảm bảo diện tích trên 2.600 ha/năm. Quy hoạch vùng chăn nuôi lợn theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo hàng năm duy trì đàn lợn trên 80.000 con ở 14 xã thực hiện Dự án.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp của Chiêm Hóa được trưng bày tại hội nghị 

Tại Hội nghị, các ý kiến thảo luận đã tập trung vào một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng mối liên kết giữa người nông dân với các doanh nghiệp trong việc đầu tư, hỗ trợ sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm; có chính sách đối với người tham gia thực hiện Dự án trong việc cung ứng đầu vào và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân, góp phần tăng thu nhập, đảm bảo sản xuất có hiệu quả và mang tính bền vững.

 

Hải Hà - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục