Chiêm Hóa tập trung phát triển thương mại, dịch vụ

Trong những năm qua, việc phát triển các ngành thương mại, dịch vụ đã được huyện Chiêm Hóa đặc biệt quan tâm, từng bước phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ một cách có định hướng, có quy hoạch và nâng cao về mặt chất lượng, góp phần tích cực vào thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững.

Phát triển thương mại, dịch vụ đúng hướng đã góp phần thúc đẩy

kinh tế - xã hội của huyện Chiêm Hóa phát triển nhanh và bền vững

7 tháng đầu năm 2013, tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đạt 385 tỷ đồng, đạt 77% so với kế hoạch năm, tăng trên 25% so với cùng kỳ năm 2012. Hiện nay, trên địa bàn 26 xã và thị trấn của huyện Chiêm Hóa có khoảng 100 điểm, quầy bán hàng chính sách xã hội, trong đó có hơn 20 điểm do hợp tác xã nông - lâm nghiệp quản lý và nhiều điểm bán hàng thương nghiệp. Bên cạnh đó, còn có hàng nghìn hộ kinh doanh cá thể hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Cùng với việc khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, huyện Chiêm Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi mô hình đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ giai đoạn 2011 - 2015, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh khai thác và quản lý chợ trung tâm huyện và các khu vực trung tâm cụm xã. Phát triển thương mại, dịch vụ đúng hướng đã góp phần thúc đẩy kinh tế của các xã, thị trấn, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện phát triển. Từ đó, khuyến khích người dân mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo hướng đa dạng các loại hình sản phẩm, tạo nên diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn miền núi./.

Pv

Tin cùng chuyên mục