Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 08/7, Huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024; quán triệt một số văn bản của Đảng.

Quang cảnh hội nghị  Ban chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thúy Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Huyện Chiêm Hóa có các đồng chí: Vũ Quang Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện đã có những bước phát triển vững chắc, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm. Sản xuất nông lâm nghiệp tiếp tục duy trì phát triển, đảm bảo thời vụ sản xuất; đẩy mạnh tham gia thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nâng cao thu nhập cho người dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin thể thao diễn ra sôi động. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; công tác phổ cập giáo dục các bậc học được quan tâm. An sinh xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo thu được nhiều kết quả, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được tăng cường; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính tri - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ.

Bên cạnh đó, cũng còn một số hạn chế, khó khăn: Việc duy trì phát triển một số sản phẩm OCOP chưa thực sự bền vững; tiến độ hoàn thiện hồ sơ công nhận đối với xã Ngọc Hội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 còn chậm; số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới không duy trì được 19/19 tiêu chí nông thôn mới; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; thu ngân sách nhà nước còn một số khoản thu chưa đảm bảo tiến độ; một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt thấp; việc giải quyết đơn thư còn có vụ việc chậm, chưa dứt điểm; việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở còn chậm so với kế hoạch năm đề ra…

Các đại biểu phát biểu, thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024. Dự thảo quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện Chiêm Hóa, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Dự thảo Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025- 2030; quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy…

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Rà soát các nhiệm vụ còn chưa hoàn thành để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2024…Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; thực hiện nghiêm túc Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tổ chức tuyên truyền, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Đề án của Trung ương, của Tỉnh ủy đã được quán triệt tại hội nghị đến các chi, đảng bộ và đảng viên và nhân dân. Triển khai hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024…

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao kỷ niệm chương cho đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng đã được trao kỷ niệm chương “vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” của  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang Thắng phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang Thắng yêu cầu các tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị và cán bộ đảng viên tập trung đánh giá đúng, sâu sát, cụ thể, chủ động tích cực triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế đã chỉ ra trong 6 tháng nhất là những chỉ tiêu đạt thấp, các nhiệm vụ chậm tiến độ đã được nêu trong báo cáo, tập trung rà soát dự án nhất là các cái dự án công nghiệp. Đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể 11 chương trình kế hoạch đề án thực hiện trong nhiệm kỳ 2020- 2025. Chủ động chuẩn bị tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp từ huyện đến cơ sở nhiệm kỳ  2025- 2030. Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, chủ động tham mưu đề xuất giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ngọc Hiển, Quang Huy

Tin cùng chuyên mục