Lễ bàn giao thẻ căn cước cho những công dân đầu tiên nhận thẻ căn cước trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

Ngày 08/7, Công an huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Lễ bàn giao thẻ căn cước cho những công dân đầu tiên nhận thẻ căn cước trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự Lễ bàn giao thẻ căn cước.

Thời gian qua, Công an huyện Chiêm Hóa đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, lan tỏa rộng rãi việc triển khai Luật Căn cước 2023 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024, đặc biệt là các điểm mới của Luật Căn cước 2023 đến Nhân dân trên địa bàn huyện. Luật căn cước 2023 mới đã bổ sung đối tượng áp dụng là công dân dưới 14 tuổi và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam (sau đây gọi là người gốc Việt Nam); đối với người gốc Việt Nam thì không cấp thẻ căn cước mà chỉ cấp giấy chứng nhận căn cước.

 Tính đến hết ngày 7/7/2024, toàn huyện đã thu nhận: 428 hồ sơ, trong đó: 19 hồ sơ đề nghị cấp Thẻ cho công dân dưới 06 tuổi; 329 hồ sơ đề nghị cấp Thẻ cho công dân từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi; 78 hồ sơ đề nghị cấp Thẻ cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Sau 07 ngày triển khai chiến dịch cấp Căn cước cho công dân trên địa bàn huyện đến thời điểm hiện tại Công an huyện đã nhận được những chiếc thẻ Căn cước đầu tiên do Bộ Công an cấp.

Lãnh đạo Công an huyện bàn giao thẻ Căn cước cho công dân trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an huyện Chiêm Hóa đã trực bàn giao, trao Thẻ căn cước cho các công dân trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc. Đây là những công dân đầu tiên trên địa bàn huyện Chiêm Hóa được nhận Thẻ căn cước do Bộ Công an chuyển về.

Trong thời gian tới, Công an huyện Chiêm Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trực quan, gắn với lợi ích thiết thực đến tất cả các đối tượng, tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện cấp Căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; bố trí lực lượng triển khai công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước, Giấy chứng nhận Căn cước (nếu có), cấp tài khoản định danh điện tử, phấn đấu  đảm bảo đạt các chỉ tiêu: 100% nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên đang sinh sống trên địa bàn được cấp Căn cước, cấp tài khoản định danh điện tử; 100% nhân khẩu trên địa bàn huyện đã được Bộ Công an phê duyệt tài khoản định danh điện tử được tuyên truyền, hướng dẫn, kích hoạt; Đối với số trẻ em từ 0 đến dưới 6 tuổi, tuyên truyền vận động cấp Căn cước đạt ít nhất 05% trên tổng số nhân khẩu từ 0 đến dưới 6 tuổi, nếu số lượng đăng ký vượt quá 5% chỉ tiêu thì phải hoàn thành đạt 100%; Đối với số nhân khẩu từ đủ 06 tuổi trở lên thu nhận tối thiểu 6.000 hồ sơ, hoàn thành thu nhận trước ngày 12/8/2024.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục