Hội LHPN huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai Dự án 8 năm 2022, 2023

Sáng ngày 18/12, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm và đánh giá kết quả hoạt động của Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; thực hiện năm 2022 và 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HLHPN tỉnh, huyện Chiêm Hóa có các đồng chí: Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Triệu Đức Long, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN huyện; các đồng chí đại diện 08 mô hình Địa chỉ tin cậy; 84 tổ truyền thông cộng đồng; dẫn trình viên của 14 Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi.

Các đại biểu dự hội nghị.

Triển khai Dự án 8, Hội LHPN huyện đã tập trung chỉ đạo điểm triển khai các mô hình, hoạt động Dự án với 04 nội dung, hoạt động, cụ thể:  thành lập 02 Tổ truyền thông cộng đồng tại xã Hòa An, Hà Lang; 01 địa chỉ tin cậy cộng đồng tại xã Linh Phú; 01 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại xã Hùng Mỹ; 01 cuộc đối thoại chính sách tại xã Tân An.

Toàn cảnh hội nghị.

Trên cơ sở đó, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo thành lập và tổ chức ra mắt 84 Tổ truyền thông cộng đồng, nhằm tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, bài trừ những tập tục văn hóa có hại và giải quyết kịp thời các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thành lập mới và củng cố 08 Địa chỉ tin cậy với 89 thành viên tại các xã hỗ trợ bảo vệ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bạo lực gia đình. Phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện chỉ đạo thành lập mới 14 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại 14 trường học thuộc các xã, với 392 thành viên. Phối hợp với Công an huyện tổ chức 14 Hội nghị truyền thông về kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Tổ chức truyền thông kiến thức về bình đẳng giới tại 84 thôn đặc biệt khó khăn với gần 4.620 đại biểu tham gia. Tham gia lớp tập huấn nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo quản lý; kỹ năng tuyên truyền vận động; kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án, dự án, chương trình hành động, kế hoạch công tác do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Hướng dẫn vận hành, duy trì hoạt động của 03 mô hình điểm của tỉnh: Tổ truyền thông cộng đồng, Địa chỉ tin cậy, Câu Lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” trên địa bàn huyện.

Các đại biểu phát biểu, thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, qua đó đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục chủ động, phát huy hiệu quả vai trò tham mưu trong việc triển khai thực hiện Dự án 8; phối hợp với các ngành liên quan trong lồng ghép nguồn lực thực hiện Dự án 8. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng trên các kênh truyền thông trực tiếp và gián tiếp từ huyện đến địa phương. Tổ chức đối thoại, hội thi, liên hoan, truyền thông chia sẻ kinh nghiệm theo xã về các mô hình sáng tạo, hiệu quả góp phần xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ, trẻ em tại vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số tại các cấp và nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, người có uy tín để góp phần thực hiện tốt các nội dung trong thực hiện Dự án.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục