Linh Phú - Hiệu quả từ nguồn vốn chính sách nâng cao đời sống người dân

Là xã nằm ở khu vực đặc biệt khó khăn của huyện Chiêm Hóa. Nâng cao đời sống cho người dân là nhiệm vụ xuyên suốt được xã Linh phú triển khai trong nhiều năm qua. Bằng nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp, địa phương này đã đạt được những kết quả tích, đổi thay bộ mặt nông thôn nơi đây.

Trước đây gia đình chị Hà Thị Tập, dân tộc Tày, thôn Khuổi Đấng thuộc diện hộ nghèo của xã vì chưa có định hướng phát triển kinh tế gia đình hiệu quả cùng với nguồn vốn đầu tư eo hẹp. Qua thời gia tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm sản xuất, năm 2021, với 50 triệu đồng hỗ trợ từ Ngân hàng CSXH thông qua tổ chức hội nông dân, chị đầu tư vào chăn nuôi tổng hợp. Qua 3 năm triển khai thực hiện, đến nay hiệu quả từ mô hình đã giúp gia đình chị có cuộc sống tốt hơn và thoát ra khỏi diện hộ nghèo. 

Mô hình chăn nuôi từ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình chị Hà Thị Tập, thôn Khuổi Đấng, xã Linh Phú.

Để thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, Đảng ủy, UBND xã Linh Phú xác định vừa vận động các hộ thay đổi cách nghĩ cách làm, mạnh dạn tìm hướng phát triển kinh tế mới phù hợp với thị trường, vừa đồng hành, hỗ trợ cho bà con. Với chủ yếu là bà con dân tộc thiểu số, vai trò những người có uy tín thực hiện công tác dân vận được đẩy mạnh. Bước đầu tại địa phương đã hình thành được một số chuỗi sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả, điển hình như mô hình sản xuất chè theo hướng Vietgap đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, các mô hình chăn nuôi tổng hợp…Khai thác nguồn lực đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ bà con về nhà ở, vốn, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn để tạo thuận lợi cho giao thương, vận chuyển hàng hóa. Cùng với đó triển khai giải ngân nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân hàng CSXH trên 26 tỷ đồng hỗ trợ 664 hộ phát triển kinh tế gia đình. 

Cơ sở hạ tầng nông thôn đã và đang được đầu tư xây dựng. Nguồn sinh kế hỗ trợ kịp thời giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số  thay đổi cách nghĩ, cách làm trong cơ cấu kinh tế nông hộ. Tỷ lệ giảm nghèo năm 2023 đạt 135%, công tác giải quyết việc làm vượt trên 173% kế hoạch… Những kết quả này sẽ là nền tảng quan trọng để xã Linh Phú hoàn thành mục tiêu nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 39 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2024.

T/h: Văn Linh – Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục