Chương trình tuyên truyền lưu động tổng hợp về công tác giảm nghèo tại xã Kiên Đài

Tối 7/12, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đã tổ chức chương trình tuyên truyền lưu động tổng hợp về công tác giảm nghèo tại xã Kiên Đài. Đây là một trong số những nội dung thực hiện tiểu dự án 1, Dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu dự Chương trình tại xã Kiên Đài.

Chương trình đã diễn ra sôi nổi với 15 tiết mục văn nghệ vui tươi, đậm đà bản sắc dân tộc cùng với tiểu phẩm “Thần nông học cách làm giàu” sâu sắc, ý  nghĩa. 

Một số tiết mục tại Chương trình truyền thông về công tác giảm nghèo xã Kiên Đài.

Với sự tham gia của đông đảo nhân dân trên địa bàn xã Kiên Đài, chương trình đã cung cấp thông tin, kiến thức, động viên, khích lệ người dân đổi mới tư duy, tiếp cận cơ chế chính sách góp phần nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững./.     

Hà Thảo

Tin cùng chuyên mục