Ngân hàng chính sách xã hội tích cực triển khai thực hiện cho vay theo Nghị định 28 của Chính phủ

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 – 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm biết và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Đến nay, nguồn vốn đã hỗ trợ cho rất nhiều hộ DTTS trên địa bàn Chiêm Hóa xây nhà an cư, chuyển đổi nghề, có thêm điều kiện phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Vườn bưởi Diễn từng cho nguồn thu 30 - 40 triệu đồng/năm của gia đình anh Nguyễn Đăng Thắng (áo xanh), thôn Chản, xã Nhân Lý. 

Trước đây, với trên 1ha bưởi Diễn, mỗi năm cũng cho nguồn thu từ 30 – 40 triệu đồng, cộng với chăn nuôi nên kinh tế gia đình anh Nguyễn Đăng Thắng, thôn Chản, xã Nhân Lý cũng đảm bảo. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, giá trâu, bò và bưởi nhiều biến động, nguồn thu nhập giảm khiến gia đình anh gặp nhiều khó khăn. Tháng 10/2023, gia đình anh Thắng được vay 100 triệu đồng từ nguồn ưu đãi để chuyển đổi nghề theo Nghị định 28, và quyết định mua trên 30 con dê về nuôi. Anh cho biết, được vay vốn với lãi xuất ưu đãi chỉ 3,3%/năm, thời gian vay vốn dài và phân kỳ trả nợ nên anh rất mừng. Cùng với đó, chăn nuôi dê cũng phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và bước đầu đã cho nguồn thu nhập ổn định.

Chăn nuôi dê thương phẩm bước đầu mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh Nguyễn Đăng Thắng, thôn Chản, xã Nhân Lý. 

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chiêm Hóa cho biết, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 28, Phòng Giao dịch đã chủ động tham mưu cho UBND huyện, Ban Đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện kịp thời triển khai việc cho vay để hỗ trợ nhà ở và các chương trình, đối tượng được vay vốn theo Nghị quyết của Chính phủ. Đồng thời phối hợp các ban ngành, cấp ủy, chính quyền các xã tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng và đẩy mạnh tuyền truyền Nghị định 28/2022/NĐ-CP sâu rộng kịp thời đến với Nhân dân. Từ khi triển khai thực hiện Nghị định đến nay đã có 187 hộ được vay vốn với dư nợ trên 8,1 tỷ đồng, trong đó, cho vay hỗ trợ nhà ở 172 hộ với số vốn trên 6,8 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề 15 hộ với số vốn trên 1,3 tỷ đồng…đã tạo động lực để các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định số 28 của Chính phủ là chủ trương lớn, có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đối với đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian tới, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chiêm Hóa tiếp tục phối hợp rà soát, xây dựng, đề nghị phê duyệt danh sách hộ được hỗ trợ vay vốn theo Nghị định 28, từ đó, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Tài Tùng – Văn Linh

Tin cùng chuyên mục