Lớp tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lớp tập huấn chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường và rửa tay với xà phòng tại xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa.

 

 Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được tiếp thu những nội dung cơ bản của chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường như: Thông tin về rửa tay với xà phòng, những kiến thức cơ bản liên quan đến hành vi rửa tay với xà phòng; giới thiệu cuốn tài liệu “Sổ tay tuyên truyền viên giáo dục hành động vệ sinh trong truyền thông nước sạch vệ sinh môi trường” và nỗ lực của Hội LHPN trong lồng ghép truyền thông rửa tay với xà phòng. Đồng thời lớp tập huấn cũng đã tiến hành đi thăm thực tế tại một số hộ gia đình ở thôn Trung Tâm với các nội dung về sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch; xử lý chất thải; thực hành vệ sinh gắn với 3 tiêu chí sạch nhà, sạch bếp và sạch ngõ; được hướng dẫn và thực hành 6 bước về rửa tay với xà phòng đúng cách…Thông qua lớp tập huấn, các học viên trở về cơ sở sẽ là những tuyên truyền viên vận động người thân, gia đình và cộng đồng thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường, làm tăng hiệu quả tác động về vệ sinh môi trường, hiệu quả sử dụng công trình vệ sinh, công trình cấp nước sạch, mở rộng đối tượng được tiếp cận rửa tay với xà phòng ở mọi vùng nông thôn.

.

Các vị đại biểu và học viên của lớp tập huấn đã tiến hành đi thăm thực tế tại hộ gia đình

  Sau lớp tập huấn, Hội LHPN huyện sẽ thành lập 10 nhóm và vận động từ 250 đến 300 hộ tham gia để nâng cao nâng cao nhận thức cho phụ nữ và cộng đồng về nước sạch, vệ sinh môi trường để từ đó có ý thức thực hiện vệ sinh cá nhân, tham gia các hoạt động góp phần giữ gìn, bảo vệ nguồn nước sạch, sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Được biết xã Phúc Thịnh là địa phương thứ 3 trên địa bàn tỉnh được Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang tổ chức lớp tập huấn chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường và rửa tay với xà phòng./.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục