Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án hỗ trợ Nông ngiệp, Nông dân, Nông thôn, giai đoạn 2011-2017

Ngày 25/8, huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án hỗ trợ, Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn giai đoạn 2011 - 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ninh Thái, Giám đốc Ban điều phối Dự án TNSP tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo 1 số sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo các Ban hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp các huyện.

Dự Hội nghị, huyện Chiêm Hóa có các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Việt Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND huyện; Văn phòng HĐND&UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan thực thi Dự án; các đơn vị doanh nghiệp và đại diện các tổ, nhóm hợp tác thực hiện tốt Dự án TNSP.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết Dự án hỗ trợ Nông ngiệp, Nông dân, Nông thôn, giai đoạn 2011-2017.

Qua hơn 6 năm thực hiện, Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Chiêm Hóa đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thông qua Dự án đã tạo mối liên kết hợp tác giữa 4 nhà, kết nối giữa người sản xuất hàng hóa ở địa phương với thị trường, góp phần nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân. Dự án đã hỗ trợ người dân trên địa bàn 14 xã khó khăn của huyện là Hùng Mỹ, Tân Mỹ, Hà Lang, Trung Hà, Minh Quang, Phúc Sơn, Bình Phú, Kiên Đài, Tri Phú, Linh Phú, Bình Nhân, Nhân Lý, Phú Bình, Yên Lập; thành lập 96 Tổ hợp tác với mục đích giúp họ có cơ hội tiếp cận với hoạt động phát triển sinh kế dựa trên phân tích chuỗi giá trị hàng hóa, từ đó cải thiện điều kiện kinh tế hộ gia đình. Số tiền tài trợ cho các tiểu Dự án cạnh tranh trong 2 năm 2014-2015 ở 22 Tổ hợp tác là 2 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 139  hộ nghèo; cận nghèo 111 hộ vay vốn phát triển kinh tế, đã có 36 hộ thoát nghèo lên cận nghèo và 21 hộ thoát nghèo bền vững.

Sự thay đổi trong quản lý tổ hợp tác sau khi được tham gia con đường tri thức được nâng lên rõ rệt. Những bài học kinh nghiệm, mô hình kinh doanh thành công đã được chia sẻ tri thức như: tham quan, học qua trải nghiệm thực tế, phỏng vấn, tư liệu hóa qua video, qua đó giúp cho những tổ hợp tác biết tầm quan trọng của hạch toán, ghi chép sản xuất, lập kế hoạch và quản lý tổ hợp tác một cách hiệu quả hơn. Các lớp tập huấn kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi được mở rộng với nhiều hình thức. Trước đây, hầu hết các hộ chăn nuôi theo kiểu tự phát, nhỏ lẻ, không có sự đầu tư… Dự án TNSP ra đời, các hộ dân tham gia vào chuỗi được đầu tư xây dựng chuồng trại, hướng dẫn tập huấn kỹ thuật chăm sóc, nhờ đó việc chăn nuôi theo hoạt động mua chung, bán chung đã mang lại hiệu quả kinh tế hơn hẳn.

Dự án đã thúc đẩy hộ nghèo tham gia chuỗi giá trị thông qua phát triển các Tổ, nhóm sở thích tại cộng đồng, những nhóm này đã được trang bị kiến thức về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm hiệu quả. Nguồn tiết kiệm được hạch toán rõ ràng, những hộ nghèo tham gia nhóm được vay đầu tư cho sản xuất với lãi suất ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội. Đến hết tháng 9/2016 có tổng dư nợ trên 204 tỷ đồng; đã thiết lập được 265 Tổ tiết kiệm và vay vốn với gần 11.000 thành viên tham gia, trong đó số thành viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo gần trên 8.900 thành viên. Thực hiện Dự án, trong những năm qua, Quỹ Phát triển cộng đồng đã phát huy hiệu quả. Dự án đã thực hiện được 165 công trình đường giao thông với tổng chiều dài trên 50km và xây dựng 29 công trình thủy lợi với  trên 10.000 hộ dân được hưởng lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tại các địa phương trong huyện đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Hoạt động của Dự án trong những năm qua tại huyện Chiêm Hóa đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Qua đó khuyến khích được sự tham gia của các hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số vào các hoạt động phát triển kinh tế; thông qua các hợp phần của Dự án đã góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất của nông dân từ chỗ sản xuất theo khả năng của mình sang sản xuất theo nhu cầu của thị trường, từ đó tăng thu nhập cho các thành viên tổ, nhóm hợp tác. Năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã thực hiện Dự án chiếm trên 40%, đến nay giảm xuống còn 28,8%; bộ mặt nông thôn của nhiều xã trong vùng Dự án ở huyện Chiêm Hóa đã khởi sắc hơn, đời sống nhân từng bước được cải thiện, đó chính là động lực giúp người dân tham gia xây dựng nông thôn mới một cách tích cực và hiệu quả hơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Việt Lâm phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Việt Lâm yêu cầu: Trong thời gian tới, Ban hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp huyện tiếp thu, tổng hợp các ý kiến phát biểu tại Hội nghị để tham mưu cho UBND huyện trong việc điều hành các hoạt động đảm bảo tính bền vững của Dự án; các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu cho UBND huyện vận dụng và sử dụng các công cụ mà Dự án thực hiện có hiệu quả để duy trì và nhân rộng; tích cực giúp đỡ nhân dân nắm bắt khoa học kỹ thuật, kỹ năng sản xuất hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường; Ban phát triển các xã thực hiện Dự án tập trung chỉ đạo các thôn, bản thường xuyên duy tu, bảo dưỡng và vận hành có hiệu quả các hạng mục hỗ trợ của Dự án;  thường xuyên củng cố hoàn thiện việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm cấp xã theo định hướng thị trường; quan tâm giúp đỡ các tổ, nhóm hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện để các doanh nghiệp liên kết với nông dân cùng phát triển các chuỗi giá trị tiềm năng của địa phương; đối với các tổ hợp tác tiếp tục duy trì, phát huy và nhân rộng những bài học hay, những kinh ngiệm quý để đưa vào sản xuất, đặc biệt phải có sự liên kết, chia sẻ trong cộng đồng, dần từng bước hình thành các mô hình sản xuất kiểu mới như: cánh đồng mẫu lớn, liên kết các giá trị với nhau để sản phẩm có tính đồng nhất cao…nhằm nâng cao năng suất lao động, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng có thành tich trong thực hiện Dự án Dự án hỗ trợ, Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn, giai đoạn 2011-2017.

Nhân dịp này, Ban điều phối Dự án TNSP tỉnh Tuyên Quang đã tặng giấy khen cho 03 tập thể, 03 cá nhân; UBND huyện Chiêm Hóa tặng giấy khen cho 8 tập thể và 15 cá nhân có thành tich tốt trong thực hiện Dự án Dự án hỗ trợ, Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn, giai đoạn 2011-2017./.

Hải Hà - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục