UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2020

Ngày 08/6, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2020. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Phó Chủ tịch và các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; Văn phòng Huyện ủy; Văn Phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong 6 tháng đầu, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các HTX, chủ các cơ sở sản xuất là chủ thể của 11 sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2020 tập trung hoàn thiện hồ sơ để tham gia đánh giá, phân hạng theo lộ trình trong năm 2020. Toàn huyện có 43 hợp tác xã NLN, một số HTX làm tốt dịch vụ thiết yếu phục vụ trong quá trình sản xuất. Về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, huyện xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thủy sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025; đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, các chỉ tiêu chủ yếu thuộc lĩnh vực NLN và phát triển nông thôn đạt kế hoạch theo lộ trình đề ra; việc tập trung thực hiện thu gom xử lý rác thải được quan tâm thực hiện theo quy định; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc; đề ra các giải pháp phát triển công nghiệp, tập trung vào một số ngành có tiềm năng, lợi thế; thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng tỷ lệ huy động trẻ dưới 36 tháng tuổi đến trường; triển khai thực hiện Đề án điểm dừng chân Đèo Gà gắn với du lịch cộng đồng thôn An Phú, xã Tân Thịnh; đẩy mạnh thu hút đầu tư khai thác phát triển kinh tế du lịch sinh thái thác Bản Ba, xã Trung Hà.

UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2020.

Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân, vụ Mùa và thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Tân Thịnh, xã Xuân Quang đạt chuẩn nông thôn mới; nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 07 xã. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 456 tỷ đồng đạt 45,4%KH. Tổ chức Lễ khánh thành, thông xe tuyến đường Đồng Luộc - Phúc Hương, thị trấn Vĩnh Lộc. Công tác quản lý thị trường được duy trì thường xuyên, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra thị trường giá cả hàng hóa trước tình hình dịch Covid-19. Thu ngân sách trên địa bàn trên 29 tỷ đồng. Công tác giáo dục - văn hoá - thông tin - thể thao - truyền thông được chú trọng, xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đại biểu đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các chính sách đối với thương binh, liệt sỹ và người có công tiếp tục được quan tâm, thực hiện xong việc chi trả hỗ trợ cho đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Công tác xây dựng chính quyền được duy trì thực hiện tốt. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu về một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2020 cũng đã thông qua dự thảo báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 5 tháng đầu năm 2020. Trong thời gian tới, huyện phấn đấu nâng tiêu chí bình quân toàn huyện lên trên 15 tiêu chí/xã năm 2020. Có thêm 02 xã (Trung Hòa và Nhân Lý) hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020. 

Phiên họp đã dành phần lớn thời gian để tham gia thảo luận. Đa số các đại biểu nhất trí với báo cáo kiểm điểm 6 tháng đầu năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; đồng thời làm rõ thêm các nội dung trong báo cáo và đề xuất, bàn các giải pháp thực hiện những tồn tại, hạn chế, những mục tiêu chủ yếu đề ra trong năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020 đã đề ra..

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên cơ sở nhiệm vụ giao cần tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2020. Đồng thời triển khai phương án phòng, chống lụt bão, lưu ý các chỉ đạo của ngành có liên quan, rà soát các vị trí xung yếu, cây xanh, vật có khả năng gãy đổ khi mưa bão, đảm bảo giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Nghị quyết số 49-NQ/HU ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ; triển khai thực hiện tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thẩm định các hồ sơ công trình; các cơ quan chuyên môn phối hợp rà soát trình nguồn vốn kế hoạch năm 2021; tăng cường công tác quản lý đất đai; bám sát các kế hoạch để có biện pháp giải ngân nguồn vốn các công trình kịp thời; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tham mưu trình kế hoạch, nơi có khả năng đấu giá đất; tổng hợp, tham mưu tuyên truyền, vận động và giải quyết các vấn đề nhân dân còn vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid -19; các địa phương chuẩn bị các điều kiện cho các đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri đảm bảo thành công tốt đẹp...Các Ủy viên UBND huyện nghiên cứu, bổ sung  05 dự thảo báo cáo của UBND huyện và  kế hoạch tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng để triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch./.

Tài Tùng - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục