Thường trực Huyện ủy giao ban khối kinh tế, văn hóa - xã hội Quý III/2020

Ngày 22/9, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban khối kinh tế, văn hóa- xã hội Quý III, triển khai nhiệm vụ Quý IV, năm 2020. Đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà chủ trì hội nghị Thường trực Huyện ủy giao ban khối kinh tế, văn hóa - xã hội Quý III/2020.

Trong Quý III/2020 các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng sản xuất vụ xuân, vụ mùa ước đạt trên 70.240 tấn; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 14.450 tấn; trồng mới được trên 1.810ha rừng, đạt 92,3% kế hoạch. Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với củng cố HTX, hiện có 11 sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đến nay, toàn huyện đạt 352 tiêu chí, bình quân đạt 14,08 tiêu chí/xã. Tập trung đôn đốc, chỉ đạo xã Trung Hòa, xã Nhân Lý thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại để phấn đấu về đích trong năm 2020. Thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 8 tháng đầu năm trên 41 tỷ 180 triệu đồng đạt 76,9% dự toán. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 456 tỷ đồng đạt 45,4%KH. Tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội ước thực hiện 9 tháng trên 22 tỷ 330 triệu đồng đạt 74,1% KH. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng và bàn giao đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các HTX trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đã thực hiện giải phóng mặt bằng của 9 công trình.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Về vực văn hóa – xã hội, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tổ chức khai giảng năm học mới và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tích cực triên khai Kế hoạch xây dựng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Chiêm Hóa năm 2020. Giải quyết việc làm mới cho 2.704 lao động đạt 74,5% KH huyện giao;  công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được tăng cường.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung bám sát Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế -xã hội năm 2020, các Quyết định giao chỉ tiêu, kế hoạch năm của huyện, của ngành cấp trên đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2020; tham mưu cho UBND huyện xây dựng các chương trình, đề án để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc nhân dân thu hoạch lúa mùa, triển khai sản xuất vụ đông đảm bảo kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; tổ chức tiêm phòng vụ Thu đông, thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai; thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm; hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của HĐND tỉnh, tăng cường các giải pháp thu hút đầu tư, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, giải quyết dứt điểm vi phạm đất đai, hành lang an toàn giao thông, tích cực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025…

Hồng Nhung - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục