KIM BÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 02 CỦA BTV TỈNH ỦY

Thực hiện Đề án số 02 của BTV Tỉnh ủy Tuyên Quang về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức - chính trị xã hội, thời gian qua, cùng với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, Đảng bộ xã Kim Bình đã chủ động triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện.

Để đưa Đề án số 02 của BTV Tỉnh ủy Tuyên Quang đi vào thực tiễn cơ sở thôn bản, Đảng bộ xã Kim Bình đã lựa chọn việc làm cụ thể và thực hiện theo từng thôn bản. Bó Củng là thôn được xã Kim Bình lựa chọn để triển khai, với nội dung thực hiện ra quân dọn dẹp vệ sinh, trồng hàng rào cây xanh, san sửa, mở rộng đường hành lang, lắp đặt hệ thống đường điện thắp sáng.. Chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn xã Kim Bình, Đoàn Trường THPT Kim Bình và nhân dân thôn Bó Củng tham gia. Mỗi người một việc làm cụ thể, không phân biệt lứa tuổi, ai ai cũng vui mừng khi được tham gia chương trình, với mong muốn góp sức, góp công xây dựng đường làng, ngõ xóm, cảnh quan môi trường thôn bản xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới. 

 Đề án số 02 của BTV Tỉnh ủy Tuyên Quang được triển khai thực hiện với phương châm hướng mạnh về cơ sở.

Đồng chí Mai Đình Thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Bình cho biết: Thực hiện Đề án 02 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức - chính trị xã hội. Đảng bộ xã Kim Bình đã quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả. Việc triển khai thực hiện Đề án đã tạo sự chuyển biến tích cực, nhờ chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra cụ thể, quá trình triển khai thực hiện Đề án đã được cấp ủy, chính quyền xã Kim Bình thực hiện một cách đồng bộ, thiết thực, có hiệu quả. Theo phương châm "Hướng mạnh về cơ sở, chăm lo nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân"; đổi mới công tác vận động quần chúng theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Từ đó đã giúp cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã Kim Bình củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội và đội ngũ cán bộ chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; mở rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./. 

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục