Đồng chí Trần Văn Tuyên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư thôn Khuôn Trú, xã Yên Nguyên

Ngày 18/11, khu dân cư thôn Khuôn Trú, xã Yên Nguyên đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự và chúc mừng ngày hội với nhân dân trong khu dân cư có đồng chí Trần văn Tuyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chiêm Hóa.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư thôn Khuôn Trú, xã Yên Nguyên. 

Trong năm 2020, nhân dân trong khu dân cư đã thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, phát huy, góp phần nầng cao các tiêu chí nông thôn mới. Nhiều hộ gia đình đã xây dựng được mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Cùng với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, người dân trong thôn còn đi xuất khẩu lao động, đi làm tại các Công ty trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập. Đến nay thu nhập bình quân đạt 4,1 triệu đồng/người./tháng; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện.  Dự kiến năm 2020, thôn đạt khu dân cư văn hóa, Chi bộ các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trần văn Tuyên tặng hoa chúc mừng khu dân cư thôn Khuôn Trú, xã Yên Nguyên.

Đến dự, nói chuyện với bà con trong khu dân cư thôn Khuôn Trú, xã Yên Nguyên, đồng chí Trần văn Tuyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chiêm Hóa ghi nhận, biểu dương những kết quả mà khu dân cư đạt được trong năm 2020. Đồng thời lưu ý trong năm 2021, Chi bộ, thôn, Ban công tác mặt trân khu dân cư tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa./.

Hồng Nhung

Tin cùng chuyên mục