Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thúy Vinh kiểm tra công tác tuyên truyền khánh tiết chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII

Ngày 06/8, đồng chí Nguyễn Thúy Vinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác tuyên truyền khánh tiết chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII tại các xã Xuân Quang, Ngọc Hội, Phúc Thịnh, Hòa Phú và Yên Nguyên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thúy Vinh kiểm tra công tác trang trí khánh tiết chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện.

Qua kiểm tra công tác trang trí khánh tiết chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII tại các xã, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thúy Vinh đề nghị chính quyền UBND các xã thực hiện tốt công tác chỉ đạo nhân dân tổng vệ sinh môi trường, nhắc nhở các hộ kinh doanh tại mặt đường chấp hành nghiêm các quy định về hàng lang an toàn giao thông đường bộ; chỉnh trang cơ sở kinh doanh gọn gàng, sạch sẽ trong thời gian diễn ra Đại hội, đặc biệt là tuyến đường đi trục chính về trung tâm huyện; bố trí khẩu hiệu tuyên truyền, treo cờ trên các tuyến đường phải đảm bảo trang nghiêm, hợp lý. Có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm tình hình, xử lý vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở... Công tác tuyên truyền trực quan phải rộng khắp, tạo khí thế, sự lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện từ ngày 14-16/8. Trong thời gian qua, huyện Chiêm Hóa đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về đại hội đảng các cấp, bằng nhiều hình thức như tuyên truyền cổ động trực quan bằng pano, cờ, phướn, băng zôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, tuyên truyền miệng và cổng thông tin điện tử; tổ chức khánh thành và gắn biển các công trình chào mừng Đại hội... Hiện nay huyện đang đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn thành các công đoạn trang trí khánh tiết khuôn viên Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện; trưng bày ảnh cổ động, treo cờ tại các tuyến phố trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công, tốt đẹp./.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục