Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 2 ngày 21 và 22/6, Đảng bộ xã Tân An đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Tổ công tác của BTV Huyện ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo xã Tân An qua các thời kỳ cùng 106 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 283 đảng viên của Đảng bộ xã về dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Tân An đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế có bước phát triển, đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có lợi thế của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường theo mô hình đa cây, đa con; đàn gia súc, gia cầm phát triển, xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại, nuôi trâu bò vỗ béo, phát triển kinh tế rừng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình trong xã. Với tinh thần quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền; công tác tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, đến nay xã đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Phát huy nội lực, huy động lồng ghép các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đến nay, toàn xã hoàn thành trên 1,4km đường bê tông liên xã; trên 18km đường bê tông trục thôn, ngõ xóm; Trụ sở, Trạm y tế, trường học đã được xây dựng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước phát triển, góp phần giải quyết việc làm cho lao động, nâng thu nhập bình quân đầu người lên gần 29 triệu đồng/năm.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến: chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên; công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc được quan tâm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các làn điệu dân ca như hát Then, hát Cọi của người Tày được duy trì và phát triển; công tác y tế, các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm được quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đầu nhiệm kỳ số hộ nghèo chiếm trên 30% giảm xuống còn 11,5%. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình đạt văn hóa chiếm tỷ lệ 90%; 100% thôn đạt khu dân cư văn hóa. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đảng bộ xã Tân An đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, điều hành quản lý của chính quyền xã có những đổi mới, đã triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần chủ động, sáng tạo và hiệu quả.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Tân An xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phát triển và chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, quan tâm phát triển các thành phần kinh tế, đẩy mạnh giải quyết việc làm tại các khu công công nghiệp, từng bước hướng tới chuyển dịch dần cơ cấu lao động việc làm từ sản xuất nông lâm nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại; tập trung củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phấn đấu đến năm 2025 đạt một số chỉ tiêu chủ yếu: Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 48 triệu đồng/năm; xã đạt chuẩn nông thôn mới; trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; số thôn đạt văn hóa trên 85%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm trên 3%; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; hàng năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% chi bộ trực thuộc Đảng ủy và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm chính quyền xã và 90% thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Bí Thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu và tặng quà chúc mừng Đại hội.

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ và nhân dân xã Tân An đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Đồng chí Bí thư khẳng định Tân An là xã có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, giao thông đi lại thuận lợi cho giao thương hàng hóa, nhân dân có truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, cùng với đó là những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng, động lực và sức mạnh tạo đà cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc hơn trong nhiệm kỳ tới. Về một số nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí yêu cầu: Xã tiếp tục phát huy và khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, chuyển đổi mạnh mẽ cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, từng bước xây dựng một số sản phẩm có thế mạnh của địa phương, mở rộng liên doanh, liên kết, đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn; với lộ trình hoàn thành nông thôn mới 2021, Đảng bộ xã chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện rà soát cụ thể, chi tiết các tiêu chí đã đạt và chưa đạt, phát huy nội lực nhân dân để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa – xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc; thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng và chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc thực hiện nhiệm vụ với công tác kiểm tra để có biện pháp bổ sung thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Các đại biểu chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH khóa mới. Đồng chí Đinh Ngọc Yên tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Tài Tùng - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục