Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa tiếp tục phiên làm việc chiều ngày 16/8

Chiều ngày 16/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục làm việc tại hội trường Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện.

Tại phiên buổi chiều ngày 16/8, Đại hội tiến hành bầu ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 100% đại biểu biểu quyết thông qua tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXII là 41 đồng chí, trong đó bầu khuyết 03 đồng chí. Đoàn Chủ tịch đề cử danh sách nhân sự do BCH Đảng bộ huyện khóa XXI chuẩn bị là 43 đồng chí.  Kết quả, đã có 38 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu Bí thư Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội.

Chiều ngày 16/8, Đại hội tiếp tục phần thảo luận, trong đó tập trung vào việc đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Buổi chiều cùng ngày, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa trúng cử khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025  tiến hành phiên họp thứ nhất, Bầu Ban Thường vụ Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ; Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ khoá XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 17/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ tiếp tục làm việc tại hội trường Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện và Bế mạc Đại hội. 

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục