Chiêm Hoá tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Ngày 06/01, UBND huyện Chiêm Hoá phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Viễn thông Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các  cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; các  thành viên bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả hiện đại huyện Chiêm Hóa; đại diện lãnh đạo và công chức đầu mối  thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; công chức, viên chức trực tiếp giải quyết TTHC các lĩnh vực; công chức, viên chức thực hiện công tác báo cáo các lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được trao đổi tổng quan về nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính với có 6 nội dung: Hệ thống một của liên thông- VNPT IGate; hệ thống một cửa liên thông- VNPT IGate quy trình nộp và xử lý  hồ  sơ trực tuyến; hệ thống thông tin báo cáo Bộ, ngành, địa phương; tài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ phản ánh kiến nghị; hướng dẫn sử dụng tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để xây dựng, hoàn thiện, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Quốc gia và chứng thực điện tử (cách xử lý hồ sơ, cách đặt lịch hẹn đăng ký và nhận file bản sao điện tử)

Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:  Ngay sau hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai các nội dung và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 tại địa phương, đơn vị. Đồng thời khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho lãnh đạo và cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện./.

Ngọc Hiển - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục