Kỳ họp thứ 12, tổng kết hoạt động của HĐND huyện Chiêm Hoá khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 03/4, HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XIX đã tổ chức kỳ họp thứ 12, tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Chiêm Hóa; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện; các đồng chí đại biểu HĐND huyện khóa XIX, lãnh đạo các Ban đảng, Văn Phòng huyện ủy, Văn phòng  HĐND và UBND huyện; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 12

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện Chiêm Hóa đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Các hoạt động đảm bảo đúng quy định của Luật tổ chức HĐND&UBND, Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. HĐND huyện tổ chức 19 kỳ họp (12 kỳ họp thường lệ, 07 kỳ họp chuyên đề) đảm bảo theo quy định. Các kỳ họp không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng, các đại biểu đã phát huy được vai trò trách nhiệm của người đại biểu HĐND, tích cực tham gia thảo luận, chất vấn dân chủ thẳng thắn, trọng tâm, nội dung cụ thể, thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp công dân tại nơi ứng cử, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của HĐND.

Các đại biểu dự kỳ họp

Bám sát vào Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, HĐND huyện đã quyết định những vấn đề quan trọng phù hợp với điều kiện của địa phương. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện đã ban hành 128 nghị quyết, được UBND huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Kết quả thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, kinh tế - xã hội phát triển, tốc độ tăng trưởng nông lâm nghiệp tăng bình quân 6,2%/năm; sản lượng lương thực tăng 9,2%; tổng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2020 tăng 34%, hoàn thành 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giá trị sản xuất công nghiệp bình quân tăng 8% năm; thu nhập bình quân đạt trên 32,3 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt; hệ thống kết cấu hạ tầng được chú trọng đầu tư; 26/26 xã, thị trấn duy trì và giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo dục các bậc học; các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền có nhiều chuyển biến; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 4,78%/năm; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện; công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư, tiếp công dân được quan tâm, một số vụ việc kéo dài, gửi nhiều cấp được giải quyết; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Các đồng chí Thường trực HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Hoạt động giám sát của HĐND huyện, Thường trực, các Ban, các đại biểu HĐND huyện được quan tâm, chất lượng giám sát được nâng cao, chú trọng trong giám sát và khắc phục tồn tại, hạn chế sau giám sát, tăng cường giám sát thường xuyên của Thường trực HĐND huyện để kịp thời đôn đốc cơ sở thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện. Trong nhiệm kỳ, đại biểu HĐND huyện đã thực hiện 468 cuộc tiếp xúc cử tri tại 26 xã, thị trấn. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu đã tiếp thu, tổng hợp chuyển cho Thường trực HĐND huyện được 1252 ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển cho các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định. Việc giám sát giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri được quan tâm, đến nay 100 % ý kiến kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện xem xét, giải quyết và trả lời, trong đó số ý kiến đã được giải quyết dứt điểm đạt 78,2%.

Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện đã nghe các báo cáo: kết quả công tác nhiệm kỳ 2016- 2021 của UBND huyện; kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện; báo cáo của Ban pháp chế về thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện trình tại kỳ họp.  Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 12, HĐND huyện cũng đã nghiên cứu các báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2016- 2021 của Thường trực HĐND huyện,  Ban kinh tế- xã hội HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, Ban dân tộc HĐND huyện.

Tại kỳ họp nhiều đại biểu đã tham gia thảo luận nhiều vấn đề: thực trạng về hoạt động giám sát của HĐND huyện, giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND cấp huyện; hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện tại nơi ứng cử; công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND tại nơi ứng cử; công tác xây dựng các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp....

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà biểu dương, ghi nhận những kết quả mà HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đạt được đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: HĐND huyện phối hợp, tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 theo đúng hướng dẫn và quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền đến cử tri, các tầng lớp nhân dân để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân; HĐND tiếp tục làm tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa cấp ủy với nhân dân, đại diện cho ý trí và nguyện vọng của nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp; chủ động sâu sát cơ sở nắm chắc tình hình địa phương, cơ sở để xây dựng nghị quyết, quyết định bám sát với tình hình thực tế ở địa phương; các đại biểu HĐND phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, vai trò của người đại biểu HĐND...

 Nhân dịp này UBND huyện đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện Chiêm Hóa,  nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngọc Hiển - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục