Điểm tin trong tuần từ ngày 21/9 - 26/9/2020.

Video không hợp lệ