Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư năm 2020

Video không hợp lệ