Danh thắng thác Bản Ba

Được xếp hạng danh thắng Quốc gia vào năm 2007, thác Bản Ba là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Chiêm Hóa nói riêng và Tuyên Quang nói chung.

Chiêm Hóa điểm du lịch tiềm năng

Chiêm Hóa được biết đến là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, là địa danh Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn để tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần ...

Vui hội xứ Tuyên

Trong những ngày này, trên khắp các ngả đường tại thành phố Tuyên Quang, không khí Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật ...

Tin xem nhiều

Chiêm Hóa tập huấn quản lý, khai thác Cổng Du lịch thông minh

Ngày 20/01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND huyện Chiêm Hóa, Viễn thông Tuyên Quang tổ chức lớp tập huấn về quản lý, khai thác Cổng Du lịch thông minh tỉnh Tuyên Quang. Dự lớp tập huấn có đại biểu Phòng ...