Tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Chiêm Hóa. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Chiêm Hóa đăng tải toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2020 - 2025 để xin ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện.
 

- Thời gian lấy ý kiến đóng góp và hoàn thành tổng hợp ý kiến: Trong tháng 5 - 2020

- Nhân dân đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về địa chỉ mail:  vphuchiemhoa@gmail.com hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng Huyện ủy Chiêm Hóa, tổ Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục