Thành công bước đầu mô hình nuôi gà Ri Lạc Thủy ở Nhân Lý

Năm 2022, mô hình chăn nuôi gà Lạc Thủy (gà Ri mận tía) được triển khai tại xã Nhân Lý bước đầu đã thành công. Qua đó làm thay đổi nhận thức, tập quán chăn nuôi có kiểm soát. Những ảnh hưởng xấu của chăn nuôi gà tới môi trường và sức khỏe con người sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất.

Các đại biểu tham quan, đánh giá mô hình nuôi gà Lạc Thủy tại xã Nhân Lý.

Qua đánh giá, mô hình đã tạo sự liên kết sản xuất giữa các hộ nông dân với doanh nghiệp, chuyển dịch hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ manh mún sang phương thức chăn nuôi quy mô hàng hóa, phát triển bền vững, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện tiêu chí thu nhập trong xã nông thôn mới; giảm ô nhiễm môi trường. Trong quá trình triển khai thực hiện mô hình, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã hợp đồng với HTX Nông lâm nghiệp và Dịch vụ Thành Đạt, xã Kim Bình để  bao tiêu sản phẩm cho người dân từ đầu vào đến đầu ra mô hình... Mô hình đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo quy định, gà khỏe mạnh, lớn nhanh, tỷ lệ nuôi sống cao, chất lượng thịt thơm ngon, đàn gà phát triển khá tốt so với sản xuất đại trà. Trọng lượng bình quân 1,8kg/con, giá bán 90.000đ/kg, so sánh với giá gà nuôi đại trà 70.000đ/kg thì gà mô hình đạt năng suất quy đổi cao hơn.

Khi tham gia mô hình nuôi gà Lạc Thủy, các hộ được hỗ trợ 70% con giống, thức ăn hỗn hợp, vắc xin, hóa chất sát trùng và 20% bóng điện, máng ăn, máng uống. Sau 5 tháng thực hiện mô hình đàn gà phát triển tốt, không có dịch bệnh tỷ lệ nuôi sống đạt trên 98%, khối lượng gà xuất chuồng dao động từ 1,8kg- 2kg. Nuôi 1.000 con gà/5 tháng cho thu nhập là 39.640.000 (Bình quân mỗi hộ thu nhập 7.928.080 đồng).

Từ thành công của mô hình nuôi gà Lạc Thủy tạo động lực cho người dân ở xã Nhân Lý và nhiều địa phương ở huyện Chiêm Hóa từng bước thay đổi tư duy chăn nuôi. Người chăn nuôi không phải lo về đầu ra cho sản phẩm. Việc nhân rộng mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học sẽ giúp cho người chăn nuôi nâng cao thu nhập và tiến gần hơn với sản xuất nông nghiệp sạch.

Hoài Thu - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục