Yên Nguyên liên kết trong sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế bền vững

Là một trong những địa phương đi đầu trong sản xuất vụ đông tại Chiêm Hoá, xã Yên Nguyên đã triển khai nhiều mô hình liên kết đem lại nguồn thu nhập cao cho bà con nhân dân.

Từ nhiều năm qua, vụ đông trở thành vụ sản xuất chính, mang lại hiệu quả cao cho nhân dân trên địa bàn.

Hiện tại xã Yên Nguyên đã triển khai các mô hình liên kết theo chuỗi với nhiều cây trồng như ớt, dưa chuột, ngô sinh khối… Trong đó, Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Yên Nguyên đã phát huy vai trò nòng cốt, trở thành cầu nối giữa bà con với doanh nghiệp, các hợp tác xã trong và ngoài tỉnh, ký kết hợp đồng giúp người dân yên tâm sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm. Trung bình vụ đông mỗi năm, xã Yên Nguyên trồng hơn 70ha cây rau màu các loại. Thời gian thu hoạch ngắn cộng với việc chú trọng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, vụ đông được coi là vụ sản xuất chính, mang lại hiệu quả cao cho bà con nông dân.

Gia đình bà Nguyễn Thị Nhung trồng 3 ha ớt thương phẩm theo chuỗi sản xuất (được doanh nghiệp cung cấp cây giống, vật tư, bao tiêu sản phẩm và hỗ trợ về kỹ thuật).

Thực tế cho thấy vấn đề đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp luôn là khâu quan trọng, quyết định sự thắng lợi của sản xuất nông nghiệp nói chung và cây vụ đông nói riêng. Bài toán đầu ra được giải quyết chính là điều kiện quan trọng đảm bảo cho sản xuất vụ đông đạt hiệu quả cao. Nhờ chủ động liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, nông dân xã Yên Nguyên ngày càng gắn bó với đồng ruộng, yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình./.

Hoài Thu

Tin cùng chuyên mục