Phúc Thịnh sôi nổi sản xuất ngày đầu xuân

Những ngày đầu năm Qúy Mão 2023, nông dân ở xã Phúc Thịnh đã xuống đồng, bắt tay vào sản xuất, hy vọng về một vụ mùa bội thu.

Dọc khắp các cánh đồng ở xã Phúc Thịnh, từ ngày mùng 4 tết âm lịch, nông dân chủ động tranh thủ xuống đồng gieo cấy lúa xuân, đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất. Bầu không khí lao động sôi nổi, khẩn trương trên khắp các chân ruộng, hứa hẹn một vụ sản xuất bội thu.

Nông dân xã Phúc Thịnh cấy lúa vụ xuân, làm đất gieo trồng cây màu 2023.

Vụ xuân 2023, xã Phúc Thịnh tập trung gieo cấy 169 ha lúa, 4,14ha cây dưa và 0,45ha cây ớt. Việc làm đất, gieo mạ, bón phân đã được chuẩn bị từ trước tết nên tiến độ cấy lúa xuân rất nhanh và cấy hết trong khung thời vụ tốt nhất. Đến nay, toàn xã đã gieo cấy đạt hơn 70% diện tích. UBND xã cũng đã chỉ đạo sát sao, phân công cán bộ phụ trách thôn, cán bộ khuyến nông bám nắm thông tin, tuyên truyền nông dân chủ động thăm đồng bảo vệ mùa vụ thắng lợi.

Văn Linh - Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục